Crown Cottage Cadw

Am

Mae'r bwthyn hyfryd hwn wedi'i leoli o fewn pellter stormus o Gastell Gwyn hanesyddol, ond mae ganddo ei ardd giât amgaeedig ei hun gyda theras mawr wedi'i orchuddio â phreifat, a pharcio oddi ar y lôn. Ceir golygfeydd hyfryd o fryniau Sir Fynwy o un yr ystafelloedd gwely, a'r castell a'i diroedd o laniad i fyny'r grisiau.

Mae Cadw, rheolwyr perchnogion Crown Cottage, wedi gwneud gwaith gwych ar ei adnewyddiad, gan gyflogi contractwyr o ansawdd uchel, gan gynnwys dylunydd mewnol o Sir Benfro. Mae Janey Evers wedi creu tu mewn cyfforddus, arddulliedig a llawn cymeriad, gan ddefnyddio gwaith artistiaid a chrefftwyr Cymreig lleol lle bo modd. Mae'r bwthyn yn cysgu 2 i 4 mewn dwy ystafell wely, ynghyd â baban ac 1 ci sy'n ymddwyn yn dda iawn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Crown Cottage

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
White Castle, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 256140

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  0.85 milltir i ffwrdd
 3. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  1.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  1.91 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.72 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  3.34 milltir i ffwrdd
 3. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.43 milltir i ffwrdd
 4. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  4 milltir i ffwrdd
 5. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  4.22 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  4.32 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  4.62 milltir i ffwrdd
 8. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  4.71 milltir i ffwrdd
 9. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  4.95 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  4.96 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  5.04 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  5.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo