St. Cadoc's Church
 • St. Cadoc's Church
 • St. Cadoc's Church
 • St. Cadoc's Church

Am

Mae Eglwys Sant Cadog yn Llangatwg-Vibon-Avel yn adeilad hardd o darddiad canoloesol (er mai dim ond rhannau o'r tŵr sy'n weddill o'r cyfnod hwn) wedi'i lleoli yng nghefn gwlad anghysbell Sir Fynwy. Cafodd ei hadfer a'i ailaddurno ar ddiwedd y 19eg ganrif ar draul y teulu Rolls lleol a oedd yn berchen ar lawer o'r tir o amgylch Trefynwy.

Mae'r eglwys ganoloesol ddiarffordd hon gyda'i thŵr tywodfaen coch yn edrych ychydig fel castell tylwyth teg. Y tu mewn fe welwch wydr lliw disglair gan dri o wneuthurwyr Fictoraidd ar eu gorau - Lavers & Barraud, Heaton, Butler & Bayne, a C E Kempe. Wedi'i gladdu yn y fynwent mae'r Anrhydeddus Charles Stewart Rolls, yr aviator arloesi, a fu farw yn 1910 mewn damwain hedfan — marwolaeth gyntaf yr awyren Brydeinig. Ef hefyd oedd cyd-sylfaenydd cwmni Rolls-Royce  .

Mae hon yn eglwys ddi-waith (nad yw'n cael ei defnyddio bellach ar gyfer crefftwaith rheolaidd) ac yn cael ei rheoli gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill. Ar agor bob dydd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Map a Chyfarwyddiadau

St Cadoc's Church

Eglwys

The Grange to Llanvolda Road, Llangattock-Vibon-Avel, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NG

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Open daily

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  1.6 milltir i ffwrdd
 2. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  2.18 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  2.19 milltir i ffwrdd
 4. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  2.73 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  2.85 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  2.89 milltir i ffwrdd
 3. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.04 milltir i ffwrdd
 4. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.17 milltir i ffwrdd
 5. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  3.29 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  3.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  3.53 milltir i ffwrdd
 8. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  3.53 milltir i ffwrdd
 9. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  3.57 milltir i ffwrdd
 10. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  3.59 milltir i ffwrdd
 11. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  3.59 milltir i ffwrdd
 12. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  3.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo