The Riverside Hotel

Am

Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr yn berffaith ar gyfer cyfarfodydd, priodasau a phartïon. Mae gan ein bwyty enw da rhagorol gyda'n clientele lleol ac rydym wedi ein lleoli'n berffaith ar gyfer Fforest y Ddena a Bannau Brycheiniog, sy'n apelio at deithwyr busnes a thwristiaid fel ei gilydd.

Mae ffi 10.00 ychwanegol y noson os yw cŵn yn aros.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
22
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£69.00 y stafell y nos
Family£79.00 y stafell y nos
Twin£69.00 y stafell y nos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deietau arbennig ar gael
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl
 • Ystafell gemau ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Porthor nos

Parcio

 • Ar y stryd/parcio cyhoeddus
 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

The Riverside Hotel

Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 622497

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.22 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  0.27 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  0.27 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  0.29 milltir i ffwrdd
 8. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  0.41 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.76 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  0.93 milltir i ffwrdd
 11. Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir…

  1.08 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.41 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo