Anne's Retreat

Am

Disgrifiwyd gan westai diweddar fel "Darn bach o baradwys"

Super King Bed enfawr gyda matres sbring poced, wedi'i addurno â chynfasau cotwm yr Aifft ac a ddominyddir gan benfwrdd ysblennydd yw canolbwynt y prif gwt. Mae gan enciliad Anne yr offer hyfryd ar gyfer coginio a bwyta (i mewn neu allan), mae gan y cwt yr holl fwynderau a'r nodweddion y byddech yn eu disgwyl o gyrchfan glampio moethus o'r radd flaenaf gyda rhewgell oergell, popty nwy a hob, a sinc belffast hardd.

Boed yn creu campwaith coginio, neu'n ymlacio o flaen y llosgwr pren gyda gwydraid o win, eich amser chi mewn gwirionedd yw eich hun yn yr idyll gwledig hwn. Tucked i ffwrdd yn ei ddôl ei hun mae'n cynnig seclusion llwyr a moethusrwydd digyfaddawd.

Wedi'i gysylltu gan gaer decking, wedi'i ddodrefnu ar gyfer ymlacio a bwyta al fresco, yw'r cwt ymdrochi a gwisgo. Mwynhewch y bath dwbl enfawr a ddaeth i ben gyda golygfeydd o'r pren neu sawru'r gawod law maint llawn ar wahân, y ddau wedi'u cyflenwi â dŵr poeth di-derfyn. Darperir taflenni bath fflwffi enfawr ac wrth gwrs mae gynau gwisgo sâl unigol a phethau ymolchi moethus i gyd yn cael eu darparu.

Y tu allan, gallwch fwynhau'r ardal ddeciau a bwyta cysgodol neu gymryd ychydig gamau i lawr i'r pwll tân i roi cynnig ar goginio dros dân agored. Gorwedd yn siglo yn y hammock, eistedd ar y defaid naturiol sy'n gorchuddio cadeiriau lludw solet, neu fwynhau'r seddi derw naturiol (wedi'u creu o goeden sydd wedi disgyn) a jyst mwynhau gwneud dim byd o gwbl yn y lle gwirioneddol arbennig hwn.

Gyda'r ddau gwt yn ganolog wedi'u cynhesu a'u harfogi'n llawn at ddefnydd trwy'r flwyddyn, ar nosweithiau gwlyb tywyll ac oer nos arhoswch yn gynnes a chlyd wrth i chi setlo i lawr o flaen y llosgwr coed a mwynhau'r ffaith eich bod yn cael eich sugno i fyny byd i ffwrdd o'r hyn sy'n digwydd y tu allan.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Er cymaint i'w weld a'i wneud ym Mhentre' Sir Fynwy mae'n serth mewn hanes bu anheddiad yma ers y ddegfed ganrif, wedi ei adael ar ôl y Pla Du yn 1348 y cyfan sy'n weddill o'r hen bentref yw'r eglwys, taith gerdded fer i ffwrdd o Encil Anne ac sydd bellach wedi ei ynysu yng nghanol cae. Yn y gaeaf pan fo'r glaswellt yn fyr gallwch weld traed lle'r oedd y tai a'r gerddi a hyd yn oed y pwll claddu lle gosodwyd dioddefwyr y Pla Du i orffwys.

Mae Gaer Hill, a oedd ar un adeg yn safle bryngaer a grëwyd gan Lwythau Silwraidd Celtaidd, ac yna'n cael ei feddiannu gan y Rhufeiniaid (gyda gwrthgloddiau i'w gweld yn glir o hyd) yn mynd am dro byr i ffwrdd ac oddi yno gallwch fwynhau panorama naturiol 360 gradd gwych sy'n cwmpasu 7 sir.

Mae mygydau i'w gweld a'u gwneud gerllaw, gyda Chestyll ac Amgueddfeydd i ymweld â thafarndai a bwytai bendigedig funudau'n unig i ffwrdd yn Nhyndyrn a Chas-gwent. I'r rhai sydd am ddianc rhag prysurdeb a phrysurdeb bywyd bob dydd, cefnu ar y car, diffodd y ffôn a jyst mwynhau bod yn y lle gwirioneddol arbennig yma. Pan fyddwch chi eisiau mynd allan, rhowch ar eich esgidiau cerdded a mynd i archwilio, teithiau cerdded lleol gwych sy'n cwmpasu golygfeydd godidog ac wrth gwrs rhai tafarndai ardderchog ar lwybr!

Anne's Retreat

Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 629904

Cadarnhau argaeledd ar gyferAnne's Retreat

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  0.98 milltir i ffwrdd
 2. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.06 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  1.18 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.29 milltir i ffwrdd
 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  1.29 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  1.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.38 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  1.41 milltir i ffwrdd
 5. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  1.41 milltir i ffwrdd
 6. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  1.47 milltir i ffwrdd
 7. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  1.69 milltir i ffwrdd
 8. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  1.8 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  1.84 milltir i ffwrdd
 10. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  1.95 milltir i ffwrdd
 11. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  1.95 milltir i ffwrdd
 12. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  2.12 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo