Anne's Retreat

Am

Disgrifiwyd gan westai diweddar fel "Darn bach o baradwys"

Super King Bed enfawr gyda matres sbring poced, wedi'i addurno â chynfasau cotwm yr Aifft ac a ddominyddir gan benfwrdd ysblennydd yw canolbwynt y prif gwt. Mae gan enciliad Anne yr offer hyfryd ar gyfer coginio a bwyta (i mewn neu allan), mae gan y cwt yr holl fwynderau a'r nodweddion y byddech yn eu disgwyl o gyrchfan glampio moethus o'r radd flaenaf gyda rhewgell oergell, popty nwy a hob, a sinc belffast hardd.

Boed yn creu campwaith coginio, neu'n ymlacio o flaen y llosgwr pren gyda gwydraid o win, eich amser chi mewn gwirionedd yw eich hun yn yr idyll gwledig hwn. Tucked i ffwrdd yn ei ddôl ei hun mae'n cynnig seclusion llwyr a moethusrwydd digyfaddawd.

Wedi'i gysylltu gan gaer decking, wedi'i ddodrefnu ar gyfer ymlacio a bwyta al fresco, yw'r cwt ymdrochi a gwisgo. Mwynhewch y bath dwbl enfawr a ddaeth i ben gyda golygfeydd o'r pren neu sawru'r gawod law maint llawn ar wahân, y ddau wedi'u cyflenwi â dŵr poeth di-derfyn. Darperir taflenni bath fflwffi enfawr ac wrth gwrs mae gynau gwisgo sâl unigol a phethau ymolchi moethus i gyd yn cael eu darparu.

Y tu allan, gallwch fwynhau'r ardal ddeciau a bwyta cysgodol neu gymryd ychydig gamau i lawr i'r pwll tân i roi cynnig ar goginio dros dân agored. Gorwedd yn siglo yn y hammock, eistedd ar y defaid naturiol sy'n gorchuddio cadeiriau lludw solet, neu fwynhau'r seddi derw naturiol (wedi'u creu o goeden sydd wedi disgyn) a jyst mwynhau gwneud dim byd o gwbl yn y lle gwirioneddol arbennig hwn.

Gyda'r ddau gwt yn ganolog wedi'u cynhesu a'u harfogi'n llawn at ddefnydd trwy'r flwyddyn, ar nosweithiau gwlyb tywyll ac oer nos arhoswch yn gynnes a chlyd wrth i chi setlo i lawr o flaen y llosgwr coed a mwynhau'r ffaith eich bod yn cael eich sugno i fyny byd i ffwrdd o'r hyn sy'n digwydd y tu allan.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Anne's Retreat

Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 629904

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  0.98 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.06 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  1.18 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.29 milltir i ffwrdd
 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  1.29 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  1.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.38 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  1.41 milltir i ffwrdd
 5. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  1.47 milltir i ffwrdd
 6. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  1.69 milltir i ffwrdd
 7. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  1.8 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  1.84 milltir i ffwrdd
 9. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  1.95 milltir i ffwrdd
 10. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  1.95 milltir i ffwrdd
 11. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  2.12 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo