Llanfoist Crossing

Am

Mae Hen Groesfan Rheilffordd Llan-ffwyst yn fan mynediad i gerddwyr a beicio i'r hen Reilffordd a thrwy droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

Maes parcio bach ar ochr yr hen reilffordd ar ymyl orllewinol pentref Llan-ffwyst.

Cysylltiedig

Llanfoist WharfHealth Walk - Llanfoist Canal West Walk, AbergavennyTaith gerdded 2.8 milltir ar hyd y trac beicio i Gofilon ac yn ôl ar hyd y gamlas.

Monmouthshire & Brecon CanalHealth Walk - Llanfoist Canal East Walk, AbergavennyCerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Llanfoist Old Railway Crossing

Parc

Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.63 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.69 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.76 milltir i ffwrdd
 4. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.89 milltir i ffwrdd
 1. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.89 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.91 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.97 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.01 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.03 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.06 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.16 milltir i ffwrdd
 9. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.35 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo