Eagle's Nest Viewpoint
 • Eagle's Nest Viewpoint
 • Eagle's Nest Viewpoint

Am

Mae Golwg Nyth yr Eryr yn olygfan hyfryd o fewn Coedwig Wyndcliff. Mae'r pren hwn yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy is gyda ffawydd crog hynafol ac ywen yn ogystal â choppice calch, lludw a cyll.

Mae taith gerdded ag arwyddbyst (gyda 365 o risiau!) o'r maes parcio yn Lower Wyndcliff i wylfa enwog Nyth yr Eryrod sy'n un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy.

Mae'r olygfa'n edrych ar draws y tro yn Afon Gwy i weld creigiau Wintours yn neidio, pontydd ac aber Hafren ac, ar ddiwrnod clir, bryniau Cotswold a Mendip.

Llwybr Nyth yr Eryr
11/4 milltir, 2 gilomedr, cymedrol neu anodd (yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswyd)

Mae Llwybr Nyth yr Eryr yn daith wych sy'n llawn cyffro a dirgelwch i safbwynt enwog Nyth yr Eryr. Fe'i hadeiladwyd ym 1828 ar gyfer Dug Beaufort pan oedd safbwyntiau mor ddramatig yn ffasiynol.

Gellir dilyn y llwybr naill ai clocwedd neu wrthglocwedd yn dibynnu a ydych chi am fynd i fyny neu i lawr y 365 cam.

Llwybr cymedrol: Ar gyfer y llwybr cymedrol, dilynwch y cyfeirbyst clocwedd trwy goetir deniadol i Faes Parcio Wyndcliff Uchaf. Mae'r llwybr yn parhau i'r safbwynt ac yna'n dychwelyd i lawr 365 o gamau anwastad.

Llwybr anodd: Dringwch y 365 cam anwastad gyntaf i anelu'n syth am safbwynt Nyth yr Eryrod. Mae'r llwybr dychwelyd naill ai'n ôl i lawr y grisiau, neu i wneud taith gylchol, ewch tuag at faes parcio Wyndcliff Uchaf a dychwelyd trwy goetir i faes parcio Wyndcliff Isaf.

Cysylltiedig

The alcove viewpoint6 Piercefield, ChepstowTaith gerdded 5 milltir yn Nyffryn Gwy hardd i'r gogledd o Gas-gwent, gyda rhai llwybrau garw mewn coetir.

The Alcove ViewpointHealth Walk - Piercefield Walk, ChepstowLlwybr 2.6 milltir trwy Barc Piercefield a dychwelyd ar ran o Gerdded Dyffryn Gwy.

View from the alcovePiercefield Woods Nature Reserve, MonmouthshireCoed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Dilynwch yr A466 o Gas-gwent tuag at Dyndyrn. Mae maes parcio Wyndcliff Isaf ar y dde ar ôl mynd trwy bentref St Arvans. Mae maes parcio bach hefyd yn Wyndcliff Uchaf lle gallwch gyrraedd yr olygfan heb orfod dringo i fyny neu i lawr y 365 o risiau. Mae maes parcio Wyndcliff Uchaf ar ffordd fach oddi ar yr A466. Cymerwch y cyntaf i'r chwith i'r gogledd o bentref St Arvans, gydag arwydd i Wyndcliff, ac mae'r maes parcio ar y dde. Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 971.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Bws : Mae'r bws Llwybr 69 yn rhedeg bob awr ar hyd Dyffryn Gwy o Gas-gwent i Drefynwy trwy Dyndyrn, a weithredir gan Phil Anslow coaches ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Eagle's Nest Viewpoint & Wyndcliff Wood

Safbwynt/Llecyn Harddwch

Lower Wyndcliffe Car Park, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HA
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 065 3000

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  0.93 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  1.52 milltir i ffwrdd
 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  1.58 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  1.69 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  1.73 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  1.86 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  1.91 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  1.94 milltir i ffwrdd
 7. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  1.96 milltir i ffwrdd
 8. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.07 milltir i ffwrdd
 10. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  2.1 milltir i ffwrdd
 11. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  2.12 milltir i ffwrdd
 12. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  2.12 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo