Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Image Credit: RSPB

Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a'r…

White Hare

Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

Strawberry Cottage Wood (Gabi Horup)

Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid carismatig ac…

Chepstow Museum

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un…

Keeper's Pond

Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn…

Monmouth Leisure Centre

Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys 3 llawr…

Magor Marsh

Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y…

St Michael & All Saints Church

Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod…

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref farchnad…

Craft Renaissance

Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad hardd sy'n…

Untapped Brewery

Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref neu yn eich…

Wye Valley Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd…

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Whitestone Viewpoint

Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau…

Goytre Hall Wood

Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith…

Monnow Bridge

Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain…

Chronicle of Clemendy illus by Jon Langford

Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon Langford,…

Beacon Park Boat on Mon & Brec Canal

Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain. Mae'n…

Gwernesney Church Andy Marshall

Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r…

Parva Vineyard

Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy…

Amazing Alpacas

Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw Alpacas anhygoel.

Caerwent Roman Town

Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r…

Rockfield Music Studio

Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid…

Ancre Hill Vineyard

Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Made In Tennessee Text

The soundtrack of American Country

Agoriadau

Tymor

2nd Chwefror 2023
Elvis outdoor theatre

Dewch â blanced neu gadair wersylla a gwylio Elvis ar sgrin sinema enfawr o dan y sêr. Mae hyn yn…

Agoriadau

Tymor

12th Mai 2023
Rockfield Music Studio

Mwynhewch daith dywys o'r stiwdios enwog Rockfield. Rhaid archebu drwy e-bostio…

Agoriadau

Tymor

22nd Ebrill 2023

Tymor

26th Ebrill 2023

Tymor

27th Ebrill 2023

Tymor

29th Ebrill 2023

Tymor

30th Ebrill 2023

Tymor

1st Mai 2023

Tymor

4th Mai 2023

Tymor

5th Mai 2023

Tymor

7th Mai 2023
Llanvihangel Court Christmas

Dathlwch y Nadolig yn Llys Llanvihangel ar gyfer ein ffair Nadolig 10fed flynyddol. Bydd tanau log…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022-11th Rhagfyr 2022
Santa on a speedboat at Llandegfedd Lake

Gweler Siôn Corn yn cyrraedd drwy speedboat a mwynhau brunch blasus wrth i chi aros yn tanio'r dyn…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022-11th Rhagfyr 2022

Tymor

17th Rhagfyr 2022-18th Rhagfyr 2022
Llwyn Celyn

Ymunwch â ni am ddiwrnod agored yr ŵyl am ddim yn Llwyn Celyn yn y Mynydd Du

Agoriadau

Tymor

2nd Rhagfyr 2022-5th Rhagfyr 2022
Christmas at Chepstow Castle

Ar ôl Nadolig prysur arall, bu awennau Siôn Corn yn pori a photio (!) yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

27th Rhagfyr 2022-31st Rhagfyr 2022

Tymor

2nd Ionawr 2023-8th Ionawr 2023
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda'n sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor…

Agoriadau

Tymor

14th Ebrill 2023

Tymor

15th Ebrill 2023

Tymor

16th Ebrill 2023
Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture Garden

Snowdrop Open days. Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau hardd Snowdrop. Cynhesu…

Agoriadau

Tymor

3rd Chwefror 2023

Tymor

4th Chwefror 2023

Tymor

5th Chwefror 2023

Tymor

10th Chwefror 2023

Tymor

11th Chwefror 2023

Tymor

12th Chwefror 2023

Tymor

17th Chwefror 2023

Tymor

18th Chwefror 2023

Tymor

19th Chwefror 2023
The Elton John Show Text with musician playing piano dressed as Elton John

The ultimate tribute!

Agoriadau

Tymor

3rd Mawrth 2023
Beauty and the Beast ballet

Wedi'i osod i sgôr glasurol syfrdanol bydd y cynhyrchiad hwn yn arddangos coreograffi newydd gan y…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
Richard Jones Magician

Mae'n cael ei adnabod fel 'Y ILLUSIONIST MILWROL' ac mae'n cynrychioli'r gorau mewn CUTTING EDGE…

Agoriadau

Tymor

29th Ebrill 2023
Crafty Pickle

Darganfyddwch sut i wneud eich krauts a'ch kimchi eich hun, gan roi'r hyder a'r wybodaeth sydd ei…

Agoriadau

Tymor

22nd Ionawr 2023

Tymor

12th Chwefror 2023
Daniel Morden

Bydd Daniel Morden, y storïwr byd enwog o'r Fenni, yn ein diddanu a'n hyswirio gyda hanesion o'i…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022
Folk on the lawn

Digwyddiad gwerin/gwreiddiau sy'n cael ei gynnal ym Melin yr Abaty, Tyndyrn, De Cymru.

Agoriadau

Tymor

13th Gorffennaf 2023-16th Gorffennaf 2023
Oh What A Night!

O AM NOSON! yn mynd â chi yn ôl mewn amser ar daith gerddorol trwy yrfa anhygoel Frankie Valli &…

Agoriadau

Tymor

31st Mawrth 2023
Christmas Day Lunch

Cinio Dydd Nadolig

Agoriadau

Tymor

25th Rhagfyr 2022
The History of Soul in white text

A must see for any fan of SOUL!

Agoriadau

Tymor

4th Chwefror 2023
Strictly Come Dancing Stars Appearing at Celtic Manor

Treuliwch y penwythnos gyda sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor yn…

Agoriadau

Tymor

14th Gorffennaf 2023

Tymor

15th Gorffennaf 2023

Tymor

16th Gorffennaf 2023
Tintern Abbey

Camwch nôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgu sut fywyd oedd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd…

Agoriadau

Tymor

17th Rhagfyr 2022
The Crucible

Mae helfa wrachod yn dechrau ym mharadwy swynol Arthur Miller o bŵer gydag Erin Doherty (Y Goron) a…

Agoriadau

Tymor

26th Ionawr 2023
Bingo Lingo - Chepstow Racecourse

Bingo Lingo - Prizes that will change your life forever!

Agoriadau

Tymor

17th Rhagfyr 2022
Christmas

Grinchmas Llawen! Ymunwch â ni i ymweld â Siôn Corn, mwynhau te prynhawn Nadoligaidd, helfa anrheg…

Agoriadau

Tymor

10th Rhagfyr 2022

Tymor

17th Rhagfyr 2022

Tymor

22nd Rhagfyr 2022

Tymor

23rd Rhagfyr 2022
Mania: The ABBA tribute at The Blake Theatre Monmouth

Yn uniongyrchol o West End Llundain, mae MANIA yn cael ei dderbyn fel sioe deyrnged rhif un ABBA y…

Agoriadau

Tymor

11th Tachwedd 2023

Uchafbwyntiau Llety

Wye Valley Holiday Cottages

Dewis eang o eiddo diddorol sy'n cysgu rhwng 2 a 50 ar hyd Dyffryn Gwy Mynyddoedd Duon Bannau…

Glentrothy Old Stable

Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y…

Cefn Tilla Court

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo…

Inglewood House

Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae…

The Hardwick

Bwyty arobryn gydag ystafelloedd yn cael eu rhedeg gan y cogydd Stephen Terry, a'i wraig Joanna.

The Three Tuns

Tafarn o'r 16eg Ganrif yw'r Tri Twns a leolir wrth ymyl y Castell yn nhref hanesyddol Cas-gwent…

2 Ancre Hill Cottages

Dewch i aros yn ein bwthyn 3 ystafell wely sydd newydd ei adnewyddu yn edrych dros y winllan, o…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

Wood Cottage

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda…

Hen Ty & Dan y Berllan

Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig…

Castle Narrowboats

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac…

The Lychgate

Wedi'i nythu rhwng parc gwledig coediog Castell Cil-y-coed ac Eglwys Normanaidd hanesyddol y Santes…

Punch House Hotel

Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru,…

LlanBrook Cottage

Bwthyn gwyliau hunan-arlwyo cain, cynnes a chyfforddus ym mhentref bach Llanvapley gyda gwely pres…

The Hafod

Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori,…

Yew Tree Barn

Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae…

The Willows Double Bedroom

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a…

The Brambles

Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

Gliffaes Country House Hotel

Wedi'i lleoli yn ei ffynnon ei hun mae 35 erw o erddi ynghanol golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol…

The Coach House Cottages

Bythynnod y Coach House Tai gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol…

Sugarloaf Vineyard

Bythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag…

Bar

16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

Whitehill Farm Cottage

Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo