Croes Robert Wood Nature Reserve (Lowri Watkins)

Am

Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd am dro ymysg blodau gwyllt y coetir wrth wrando ar yr adar sy'n canu yn y coed.

Dilynwch ddrysfa llwybrau weindio ymysg y coed bwaog a charpedi trwchus o flodau coetir a byddwch yn profi beth yw lle arbennig hwn.

Yn y gwanwyn, mae'r coetir yn byrlymu'n fyw wrth i'r coed ddadwreiddio eu dail newydd ac mae'r ddaear wedi'i gorchuddio gan flanced drwchus o las, melyn a gwyn fel clychau gleision brodorol, celandine llai ac anemones pren yn blodeuo. O amgylch y ffrydiau coetir anodd, mwsoglau a blodau sy'n hoff o damprwydd fel mae saxifrage aur yn ffynnu. Mae'r awyr yn llawn o ganeuon capiau duon a chiffchaffs, a drymio cnocell fraith fawr. Wrth i'r tywydd gynhesu, mae'r glades wedi'u goleuo'n dda yn llenwi â blodau a phryfed, cyn i'r hydref ddisodli blodau gyda ffyngau. Mae'r coetir yn fagwrfa i famaliaid, gan gynnwys ysgyfarnogod brown, moch daear a cheirw falle, ac mae'n gartref i'r pathew cyll prin.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Croes Robert Wood

Gwarchodfa Natur

Croes Robert, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4QA
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  1.75 milltir i ffwrdd
 3. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.1 milltir i ffwrdd
 4. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.16 milltir i ffwrdd
 1. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  3.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  3.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  3.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  3.62 milltir i ffwrdd
 5. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.7 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  4.03 milltir i ffwrdd
 7. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  4.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  4.25 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  4.28 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  4.31 milltir i ffwrdd
 11. Yn anffodus mae'r Bragdy Heb ei gyffwrdd bellach ar gau.

  4.35 milltir i ffwrdd
 12. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  4.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo