Pen Y Dre Farm

Am

Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar ger Y Fenni yn Sir Fynwy. Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r manylion cain - mae nifer o'r nodweddion gwreiddiol wedi cael eu cadw, gan gynnwys y trawstiau derw mawr a'r waliau cerrig yn rhoi 'naws gwlad' go iawn i'r bythynnod.

Mae cynllun y bythynnod yn debyg ond mae gan bob un ohonynt nodweddion a décor unigol. Mae ymgyrch breifat yn arwain i'r blaen ac mae ambell gam yn arwain at y drysau, mae'r ardal fyw ar y lefel uwch. Mae grisiau i lawr i'r ystafelloedd gwely ac ystafell ymolchi sydd wedyn yn lefel gyda cwrt y fferm! Fferm gymysg fawr yw hon gyda gwartheg ac âr, gan gynnwys ambell frid anarferol o ddofednod. Rydym yn hapus i ymwelwyr grwydro'r fferm, sydd hefyd â safle coetir.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Pent y Bwch£310.00 fesul uned yr wythnos
Ty Crasu£270.00 fesul uned yr wythnos
Y Stabl£310.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Pen Y Dre Farm Cottages

Pen Y Dre Farm, Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890246

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  0.99 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.38 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.57 milltir i ffwrdd
 1. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  2.73 milltir i ffwrdd
 2. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.12 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  3.74 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  3.87 milltir i ffwrdd
 5. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.93 milltir i ffwrdd
 6. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.09 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.1 milltir i ffwrdd
 8. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.17 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.2 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.28 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo