Wenallt Isaf

Am

Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd. Golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Mynydd Du godidog, coed aeddfed, rhododendrons, viburnum, hydrangeas, ffiniau, gardd lysiau, polytunnel bach, perllan, moch (hyd yn oed blynyddoedd), ieir, cychod gwenyn. Plentyn yn gyfeillgar â digon o le i redeg amdano.

Mae gan yr ardd nifer o gyfleoedd i ymwelwyr eistedd a mwynhau'r golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Mynydd Du godidog. Mae'n gymysgedd hardd o addurniadol a chynhyrchiol. Mae'r plannu wedi esblygu dros 20 mlynedd ac mae'n enghraifft o arddio ffrwgwd ar ei orau gyda llawer o blanhigion yn cael eu tyfu o doriadau neu wedi eu rhoi gan ffrindiau a theulu dros y blynyddoedd. Mae wir yn ardd ar gyfer pob tymor gyda chlychau'r gog a bloeddio yn y Gwanwyn ynghyd â llawer o blanhigion blodeuol eraill megis rhododendrons a viburnum yn darparu diddordeb. Wrth i'r ardd ddatblygu dros y flwyddyn arddio mae'r plot llysiau cynhyrchiol yn dod i mewn i'w hun gan ddarparu amrywiaeth o gnydau i'r perchnogion a'u teulu. Mae gwrychoedd y bocs o amgylch y lleiniau yn sicrhau diogelwch yr egin tendr newydd. Mae coed aeddfed a stondinau o fedw ac acer yn darparu ardaloedd o dawelwch yn ogystal â chartrefi i lawer o adar gan gynnwys deorfeydd cnau, cnocellau coed gwyrdd, finiau aur a llawer mwy.

Mae'r ardd yn dal i ddatblygu gydag ardaloedd blodau gwyllt newydd sy'n darparu hafan ar gyfer bywyd gwyllt ac ystod helaeth o hydrangeas gan ddarparu lliw hwyr yn yr Haf yn ogystal â bwyd ar gyfer gwenyn a phryfed eraill. Wrth i amser ganiatáu i welyau newydd gael eu ffurfio ac mae hen welyau'n cael eu hymestyn gan roi amrywiaeth i dirwedd yr ardd. Mae'r ardd yn gyfeillgar i'r teulu gyda chyfleoedd gwych i blant redeg o gwmpas a chwarae cuddio a cheisio. Efallai bod serthrwydd y llethr yn ei gwneud hi'n anodd i'r rhai sydd ag anawsterau cerdded gyrraedd rhannau uchaf yr ardd ond mae modd mwynhau'r rhain o hyd o'r seddi ar y lawnt isaf.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 11th Mehefin 2023 - Dydd Sul, 11th Mehefin 2023

Dydd Sul, 27th Awst 2023 - Dydd Sul, 27th Awst 2023

Wenallt IsafWenallt Isaf Open DayGardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Rhwng Y Fenni a Brynmawr. Gadewch yr A465 yng Ngilwern & dilynwch arwyddion NGS melyn drwy'r pentref. Peidiwch â dilyn SatNav.

Wenallt Isaf

Gardd

Wenallt Isaf, Twyn Wenallt, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0HP
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 832753

Amseroedd Agor

* The garden opens By Arrangement from May - September for groups of 10 or more. This means that the garden welcomes visitors on pre-agreed dates. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Home-made teas.

Admission:
Adult: £5.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du,…

  2.01 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.17 milltir i ffwrdd
 3. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  2.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  2.74 milltir i ffwrdd
 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.82 milltir i ffwrdd
 2. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  2.85 milltir i ffwrdd
 3. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  2.98 milltir i ffwrdd
 4. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  3.08 milltir i ffwrdd
 5. Darganfyddwch dreftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon…

  3.12 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.29 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  3.31 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.32 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.48 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.53 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r arddangosfa hon bellach ar gau

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan…

  3.53 milltir i ffwrdd
 12. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  3.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo