Wenallt Isaf

Am

Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd. Golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Mynydd Du godidog, coed aeddfed, rhododendrons, viburnum, hydrangeas, ffiniau, gardd lysiau, polytunnel bach, perllan, moch (hyd yn oed blynyddoedd), ieir, cychod gwenyn. Plentyn yn gyfeillgar â digon o le i redeg amdano.

Mae gan yr ardd nifer o gyfleoedd i ymwelwyr eistedd a mwynhau'r golygfeydd pellgyrhaeddol o'r Mynydd Du godidog. Mae'n gymysgedd hardd o addurniadol a chynhyrchiol. Mae'r plannu wedi esblygu dros 20 mlynedd ac mae'n enghraifft o arddio ffrwgwd ar ei orau gyda llawer o blanhigion yn cael eu tyfu o doriadau neu wedi eu rhoi gan ffrindiau a theulu dros y blynyddoedd. Mae wir yn ardd ar gyfer pob tymor gyda chlychau'r gog a bloeddio yn y Gwanwyn ynghyd â llawer o blanhigion blodeuol eraill megis rhododendrons a viburnum yn darparu diddordeb. Wrth i'r ardd ddatblygu dros y flwyddyn arddio mae'r plot llysiau cynhyrchiol yn dod i mewn i'w hun gan ddarparu amrywiaeth o gnydau i'r perchnogion a'u teulu. Mae gwrychoedd y bocs o amgylch y lleiniau yn sicrhau diogelwch yr egin tendr newydd. Mae coed aeddfed a stondinau o fedw ac acer yn darparu ardaloedd o dawelwch yn ogystal â chartrefi i lawer o adar gan gynnwys deorfeydd cnau, cnocellau coed gwyrdd, finiau aur a llawer mwy.

Mae'r ardd yn dal i ddatblygu gydag ardaloedd blodau gwyllt newydd sy'n darparu hafan ar gyfer bywyd gwyllt ac ystod helaeth o hydrangeas gan ddarparu lliw hwyr yn yr Haf yn ogystal â bwyd ar gyfer gwenyn a phryfed eraill. Wrth i amser ganiatáu i welyau newydd gael eu ffurfio ac mae hen welyau'n cael eu hymestyn gan roi amrywiaeth i dirwedd yr ardd. Mae'r ardd yn gyfeillgar i'r teulu gyda chyfleoedd gwych i blant redeg o gwmpas a chwarae cuddio a cheisio. Efallai bod serthrwydd y llethr yn ei gwneud hi'n anodd i'r rhai sydd ag anawsterau cerdded gyrraedd rhannau uchaf yr ardd ond mae modd mwynhau'r rhain o hyd o'r seddi ar y lawnt isaf.

Pris a Awgrymir

Adult: £10.00
Child: Free

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sul, 25th Awst 2024 - Dydd Sul, 25th Awst 2024

Wenallt IsafWenallt Isaf Open GardenGardd gyfnewidiol o bron i 3 erw wedi'i dylunio mewn cydymdeimlad â'i hamgylchoedd a'r heriau o fod 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Rhwng Y Fenni a Brynmawr. Gadewch yr A465 yng Ngilwern & dilynwch arwyddion NGS melyn drwy'r pentref. Peidiwch â dilyn SatNav.

Wenallt Isaf

Gardd

Wenallt Isaf, Twyn Wenallt, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0HP
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 832753

Amseroedd Agor

Tymor (1 Meh 2024 - 30 Medi 2024)

* The garden opens By Arrangement from June - September for groups of 8+. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Home-made teas.

Admission:
Adult: £5.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  0.85 milltir i ffwrdd
 2. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  2.01 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.17 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  2.55 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  2.74 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.82 milltir i ffwrdd
 3. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  2.85 milltir i ffwrdd
 4. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  3.08 milltir i ffwrdd
 5. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  3.12 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.29 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.31 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.32 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.48 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  3.49 milltir i ffwrdd
 11. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.53 milltir i ffwrdd
 12. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  3.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo