Aqueduct Cottage

Am

Mae'r bwthyn rhestredig gradd 2 hwn wedi'i leoli yn Goytre Wharf. Pan gafodd ei adeiladu roedd yn gartref i'r bont bwyso a'r swyddfeydd i bwyso'r llwythi oedd yn cael eu cario gan geffyl a chertiau oedd "ar ac oddi ar lwytho" i gychod y gamlas wrth y lanfa gerllaw.

Mae llety lawr grisiau yn cynnwys lolfa / diner, cegin wedi'i harfogi'n llawn, ac ystafell ymolchi gyda chawod. I fyny'r grisiau mae dwy ystafell wely gyda gwelyau gefaill (Sylwch fod y grisiau'n fwy serth nag arfer). Yn y lolfa mae chwaraewr teledu / DVD Freeview a system gerddoriaeth.

Caiff pob ystafell ei chynhesu gan wresogyddion convector trydan a reolir yn unigol ac mae stof effaith fflam drydan arddull draddodiadol mewn lle tân lolfa.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Aqueduct Cottage£595.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Goytre WharfGoytre Wharf & Canal Visitor Centre, AbergavennyMae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cyfeillgar i anifeiliaid anwes
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Cawod
 • Chwaraewr DVD
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

Aqueduct Cottage

Goytre Wharf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 880516

Cadarnhau argaeledd ar gyferAqueduct Cottage (yn agor mewn ffenestr newydd)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  1.22 milltir i ffwrdd
 4. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  1.35 milltir i ffwrdd
 1. Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda…

  1.5 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  2.4 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i ardd Glebe House.

  2.4 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.42 milltir i ffwrdd
 5. Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.97 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.37 milltir i ffwrdd
 7. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  3.64 milltir i ffwrdd
 8. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.98 milltir i ffwrdd
 9. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  4.14 milltir i ffwrdd
 10. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  4.27 milltir i ffwrdd
 11. Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du,…

  4.48 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  4.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo