WOODBANK HOUSE
 • WOODBANK HOUSE
 • Drawing room function
 • Woodbank House Main Hall
 • Woodbank House Magnolia

Am

Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng nghefn gwlad hardd sy'n edrych dros Afon Wysg, gwesty'r Celtic Manor (gyferbyn â chwrs Cwpan Ryder 2010) a'i osod mewn 20 erw o'i thiroedd ei hun. Tua 21 milltir o Stadiwm y Mileniwm a Chanolfan y Mileniwm. Wedi ei addurno a'i ddodrefnu'n foethus, mae bwthyn gwyliau Llanhennock hwn yn darparu llety eang, dosbarth cyntaf yn berffaith ar gyfer dathliad teuluol neu ddod at ei gilydd gyda ffrindiau mewn ardal a all gynnig rhywbeth i bawb mewn rhan ddilychwin o'r wlad. Wedi'i osod dros dri llawr gyda golygfeydd pellgyrhaeddol, mae gan fwthyn Llanhennock wyth ystafell wely swynol, llawer ohonynt yn ymfalchïo mewn cyfleusterau en-suite a chegin wych gydag AGA, lle bwyta a drysau i'r patio cefn a'r ardd. Mae ystafell fwyta fwy ffurfiol yn gwneud lle gwych i'r grŵp cyfan eistedd gyda'i gilydd dros ginio dathlu a chinio hamddenol dydd Sul, ac yna amser ymlacio yn yr ystafell eistedd grynhoi, eto gyda golygfeydd anhygoel, neu'r snug glyd. Ar gyfer y mwyaf egnïol mae'r ardal llawr gwaelod isaf yn cynnig bwrdd snwcer Riley maint llawn a champfa â chyfarpar da iawn gyda melin droed, beic, pwysau am ddim, gweithfan gyda bar a sgrin fflat 50" teledu ac amgylchynu system sain. Beth am roi cynnig ar rownd o golff ar un o'r tri chwrs pencampwriaeth neu ymroi mewn diwrnod sba moethus yn Celtic Manor Resort, dim ond 10 munud yn y car i ffwrdd? Y tu allan, mae bwthyn gwyliau unigryw hwn Llanhennock, yr ardd fawr yn lle gwych i dreulio prynhawn heulog yn ymlacio gyda llyfr da, gan fwynhau bwyta alfresco neu fwynhau gemau gardd wrth gymryd y golygfeydd godidog ar yr un pryd. Bwthyn gwyliau arbennig iawn Llanhennock am wyliau cofiadwy ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Woodbank£1,700.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa ar y safle
 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Snwcer/biliards/pwll ar y safle
 • Ystafell gemau ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Defnydd

 • Cysgu 20+

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd
 • Llinach i'w llogi

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Woodbank

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Llanhennock, Usk, Monmouthshire, NP18 1LU
Close window

Call direct on:

Ffôn07899751204

Cadarnhau argaeledd ar gyferWoodbank

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  1.63 milltir i ffwrdd
 2. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  1.65 milltir i ffwrdd
 3. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  2.06 milltir i ffwrdd
 4. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  4 milltir i ffwrdd
 1. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  4.19 milltir i ffwrdd
 2. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.22 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  4.27 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  4.36 milltir i ffwrdd
 5. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  4.69 milltir i ffwrdd
 6. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  4.72 milltir i ffwrdd
 7. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  4.88 milltir i ffwrdd
 8. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  4.99 milltir i ffwrdd
 9. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.21 milltir i ffwrdd
 10. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  5.27 milltir i ffwrdd
 11. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.26 milltir i ffwrdd
 12. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  5.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo