St Michael & All Saints Church

Am

Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod tawel, lle rydych chi'n ymuno â'r nifer sydd wedi mynd drwyddi'r drysau dros 13 canrif mewn cymrodoriaeth a heddwch.

Adeiladwyd Eglwys Mihangel Sant ar lan Gymreig Afon Gwy. Mae rhan helaeth o'r eglwys yn dyddio'n ôl i'r oesoedd canol ond cymerodd ei ffurf bresennol yn 1846 pan gafodd ei helaethu. Mae'n ddigon posibl bod addoli i Sant Mihangel wedi digwydd ar y safle ymhell cyn hynny gan y credir bod Eglwys Geltaidd wedi'i chysegru i Sant Mihangel tua 765 O.D. Dyma wlad y ffin a milwyr yr amser yn dyfalbarhau'r archangel mawr Michael fel eu sant.

Mae gan yr eglwys nifer o gofebau. Yn yr eil mae'r gofeb i Elizabeth Feilding (sic.), gwraig William, a fu farw yn 1703, yn ogystal â rhai cerrig beddau hynafol a dorrwyd yn ôl pob tebyg o'r fynwent yn ystod y gwaith adfer. Mae un arall wedi ei ddyddio 1668, tra bod gan un arall amlinelliad cleddyf eang dwy law, rhyw bum troedfedd o hyd, mae'n siŵr o goffáu marchog canoloesol.

Mae cerflun diweddar ar y wal allanol i Sant Mihangel. Mae cofebion ar y waliau mewnol yn cynnwys hynny i Herbert, mab Caleb a Rose Coy, a ddychwelodd o Efrog Newydd i ymrestru yng Nghatrawd 1af Welch a syrthiodd yn Ypres ym 1915 yn 19 oed. Bu farw John Roberts, ffermwr, maltster, masnachwr a pherchennog llong yn 1875, ac mae cofeb wych wedi'i chysegru iddo, ei wraig a'i blant. Magwyd John ar Fferm Fair Oaks, yn Chapel Hill, a gwnaeth ei frawd George lawer i helpu'r Eglwys Fethodistaidd yn ariannol ym mhen arall y pentref.

Mae'r ddarllenfa yn dwyn ymroddiad i bedwar mab Tyndyrn a syrthiodd yn yr Ail Ryfel Byd. Mae'r ffenestr ddwyreiniol yn coffáu Jane Damaris Audland a'i phlant. Roedd hi'n wraig i lawfeddyg y pentref, John Audland, ac roedden nhw'n byw yn y tŷ a elwir bellach yn "The Falls".

Mae'r arfer o gofio aelodau ymadawedig o'r gynulleidfa yn parhau hyd heddiw, ac mae'r eglwys yn cael ei gwella gan y cofebau hyn.

Mae'r cofrestrau priodas yn dyddio o 1756, ond yn anffodus collwyd y cofrestrau bedydd a chladdiadau cynharach a dim ond y rhai sy'n dyddio o 1812 sydd wedi goroesi. Maen nhw'n cael eu rhoi yng Archifdy Sirol, Cwmbrân.

Mae'r hanesydd o Sir Fynwy, Joseph Bradney, yn rhestru periglorion o 1348, a'r noddwr oedd y Goron hyd y 17eg ganrif, wedi hynny, trosglwyddwyd nawdd i Arglwyddi Maenor Tyndyrn.

Mae'r Eglwys a'r fynwent yn darparu heddwch a sereniaeth i drigolion ac ymwelwyr. Ym 1839, ysgrifennodd W.H.Thomas (Tyndyrn a'r Cyffiniau) "Gan y gamfa fynwent, ac o dan frân goesgoch tywyll yr ywen, golygfa o felysion coeth yn dwyn ar y llygad - mae'r dolydd hardd y tu hwnt yn cael eu sgwennu gan gefnen o goed llofftig, gyda'r Gwy addfwyn yn llifo fel drych hylifol islaw.... mae'r defaid heb eu datrys yn dial mewn cysgod diolchgar". Darlun heb newid rhyw 160 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae'r ychydig nodiadau hyn wedi'u cymryd o "Stori Tyndyrn" gan Judith Russill

Map a Chyfarwyddiadau

St Michaels Church

Eglwys

Monmouth Road, Tintern Parva, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG
Close window

Call direct on:

Ffôn01594 530080

Amseroedd Agor

* Open10:00 till 16:00 every day. Services on Sunday at 11:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.33 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.37 milltir i ffwrdd
 4. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.43 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.5 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.15 milltir i ffwrdd
 7. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.48 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.61 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.24 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.37 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo