The Sloop Inn

Am

Wedi'i osod yng nghanol Dyffryn Gwy, ein pwyslais yn Y Sloop yw creu profiad sy'n ymlacio'n feddyliol a phleserus. P'un a ydych chi'n ymlacio cymryd diod yn yr ardd gwrw, gan brofi un o brydau bar cain y cogyddion yn y bar neu'n cymryd harddwch braf Dyffryn Gwy, ein nod yw gwneud eich arhosiad yn gofiadwy.

Mae fy staff a minnau wrth law i'ch helpu a'ch tywys tuag at arhosiad dymunol. Gyda'n gilydd gallwn gynnig cyngor gwybodus ar weithgareddau lleol sydd gan ddyffryn Gwy i'w gynnig megis golff, cyfeiriannu, cerdded neu samplu'r ardal yn unig, sy'n ddwfn mewn hanes. Lleoliad delfrydol ar gyfer y rhai sydd am ymchwilio ymhellach i'r dreftadaeth Gymreig.

Beth bynnag rydych chi'n teimlo fel gwneud, o alw heibio am ddiod dawel i gael gwyliau a aros yn un o'n pedair ystafell gyfforddus ein Tafarn gyfeillgar yw'r lle delfrydol i chi.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£65.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family£65.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£65.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Ystafell gemau ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Double

 • Cyfleusterau a rennir

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
A466 i'r gogledd o Gas-gwent
neu A466 i'r de o Drefynwy

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Bws

The Sloop Inn

4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Tafarn
Llandogo, Tintern, Monmouthshire, NP25 4TW
Close window

Call direct on:

Ffôn01594 530291

Graddau

 • 4 Sêr AA Tafarn
4 Sêr AA Tafarn

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.34 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.96 milltir i ffwrdd
 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  2.14 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  2.14 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  2.36 milltir i ffwrdd
 6. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.42 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.52 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.57 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.66 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  2.72 milltir i ffwrdd
 11. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.73 milltir i ffwrdd
 12. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  2.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo