Blaenavon World Heritage Centre

Am

Ffurfiodd Blaenafon ran o fan geni'r Chwyldro Diwydiannol, lle ffurfiwyd glo a ffurfiwyd haearn. Gallwch weld atgofion corfforol di-ri o hyd ac olion sy'n caniatáu ichi olrhain datblygiad y Chwyldro Diwydiannol.

Yn y Ganolfan gallwch bori'r arddangosfeydd a'r fideos traddodiadol sy'n darlunio hanes rhyfeddol yr ardal a gallwch archwilio'n ddyfnach i hanes Blaenafon drwy ddefnyddio sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol i archwilio amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys safonau byw, daeareg, systemau trafnidiaeth a Threftadaeth y Byd.

Mae atyniadau o fewn y safle yn cynnwys:

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru
Gwaith Haearn Blaenafon
Amgueddfa Gymunedol Blaenafon ac Amgueddfa Cordell
Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon
Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog
Cwmni Blaenafon Cheddar a Theithiau Mynydd

I gael rhagor o wybodaeth am yr atyniadau hyn, yn ogystal â gwybodaeth arall am Safle Treftadaeth y Byd, cysylltwch â'r Ganolfan Groeso, sydd wedi'i lleoli yng Ngwaith Haearn Blaenafon, Rhif ffôn: (01495) 792615.

Canolfan Ymwelwyr

Y lle perffaith i ddechrau ymweld â Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yw Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon. Bydd staff Canolfan Groeso yn cyflwyno ymwelwyr i'r atyniadau niferus yn yr ardal.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig darpariaeth addysg arbenigol i ysgolion, cyfleuster ymchwil a chyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru.Byddwch yn mynd i mewn i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon cyn cyrraedd Big Pit.

Blaenavon World Heritage Centre

Canolfan Dreftadaeth

Church Road, Blaenavon, Torfaen, NP4 9AE
Close window

Call direct on:

Ffôn01495 742333

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
Dydd LlunWedi cau

* Closed Mondays.

Tuesday - Sundays 10:00 - 17:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  1.21 milltir i ffwrdd
 4. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  3.02 milltir i ffwrdd
 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  3.08 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  3.58 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  4.05 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  4.16 milltir i ffwrdd
 6. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  4.24 milltir i ffwrdd
 7. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  4.27 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  4.34 milltir i ffwrdd
 9. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  4.38 milltir i ffwrdd
 10. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  4.41 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  4.43 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  4.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo