Dewstow Gardens & Grottoes
 • Dewstow Gardens & Grottoes
 • Dewstow Gardens & Grottoes
 • Dewstow Gardens & Grottoes
 • Will and Lyra 'His Dark Materials' filming
 • Dewstow Gardens lake

Am

Dewch i ddarganfod Gerddi Dewstow a Grottoes, gardd goll gyda thwnneli a grottos tanddaearol wedi'u claddu dan filoedd o dunelli o bridd am dros 50 mlynedd. Mae'r gerddi'n cynnwys llawer o byllau a riliau y tu mewn i labyrinth o grottos tanddaearol, twneli a rhedynnod suddedig. Mae'r gerddi creigiau yn cynnwys cymysgedd o gerrig go iawn a cherrig wynebog gan ddefnyddio gwahanol fathau o Pulhamite. Mae'r ardd tua 7 erw yn hudolus i bob oedran.

Crëwyd Gerddi Dewstow tua troad y ganrif gan dirlunwyr James Pulham & Sons, Adeiladwyr Creigiau a Dylunwyr Gerddi. Roedd y gerddi wedi eu claddu tua'r 1940au a'r 50au ac ar ôl cloddio, er bod rhai ardaloedd mewn cyflwr gwael iawn, roedd rhannau eraill yn aros cystal â'r diwrnod yr adeiladwyd y gerddi. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith atgyweirio bellach wedi'i gwblhau yn ystod gwaith adfer enfawr a ddechreuodd yn 2000.

Ar gyfer unrhyw gefnogwyr o "His Dark Materials" (y llyfrau a'r gyfres), gallwch nawr gerdded yn ôl troed Will a Lyra yng Ngerddi Dewstow a Grottoes lle ffilmiwyd cwpl o olygfeydd, gan gynnwys "yr olygfa fainc" yng Ngerddi Dewstow a Grottos ar gyfer cyfres 2.

Pris a Awgrymir

2022 Pricing

Adults: £8.00
Children 11-18yrs: £5.00
Concessions: £7.00
Children 6-10yrs £3.00
Kids aged 5 and under: FREE

Family Ticket (2 adults and 2 children) £24
Season Ticket: £25
Family Season Ticket: £50

Group bookings -- Must be pre-booked
Group bookings (10 minimum) can be arranged on most dates Monday to Sunday and are charged at the concessionary rate of £6.50 per person.

Cysylltiedig

Dewstow Gardens & GrottoesGroup Visits to Dewstow Gardens and Grottoes, ChepstowLle hudolus a wondrous i ymweld â grwpiau ohoni. Un o'r darganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous o'r blynyddoedd diwethaf yw'r gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow yn Sir Fynwy.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Edrychwch ar ein gwefan am fanylion http://www.dewstowgardens.co.uk/Yr orsaf reilffordd agosaf yw Cyffordd Twnnel Hafren, sydd 2 filltir i ffwrdd.

Dewstow Gardens and Grottoes

Gardd

Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 431020

Amseroedd Agor

Tymor (27 Ebr 2024 - 29 Medi 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00

* 2024 Season

Daily from Saturday 27th April until Sunday 29th September.

from 10.00am until last entry at 3.30pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  0.99 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  0.99 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.07 milltir i ffwrdd
 1. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.12 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.19 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.46 milltir i ffwrdd
 5. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  2.55 milltir i ffwrdd
 6. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  2.76 milltir i ffwrdd
 7. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  2.85 milltir i ffwrdd
 8. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  2.85 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  2.89 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  4.32 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.62 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo