Dorlands Exterior

Am

Mae Dorlands yn 2 eiddo cyfagos sy'n edrych dros Ddyffryn Wysg. Adnabyddus i'r bobl leol fel 'Uskanny'

Gellir rhentu'r eiddo hyn yn unigol neu fel un, gan gysgu hyd at 33 o bobl. Fe'u lleolir mewn lleoliad gogoneddus, heddychlon, gwledig gyda golygfeydd trawiadol. Mynediad hawdd fel dim ond 15 munud yn y car o'r M4/M5. Mae eiddo ysgafn, eang, cyfforddus a chroesawgar yn gosod dros 3 llawr. Deunyddiau o safon uchel a naturiol a ddefnyddir drwyddi draw. De-orllewin yn wynebu gardd breifat ddiogel. Llawer o weithgareddau ac atyniadau lleol, 5 munud o Ddyffryn Gwy a Fforest y Ddena. Lleoliad gwych ar gyfer gwyliau, seibiannau byr, partïon tŷ neu ddathliadau.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Country Houseo£860.00 i £1,025.00 fesul uned y noson
Dorlands Houseo£860.00 i £1,025.00 fesul uned y noson
Franky's Hideouo£70.00 i £120.00 fesul uned y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Franky's HideoutFranky's Hideout, ChepstowCroeso i Hideout Franky Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Ystafell gemau ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Defnydd

 • Cysgu 20+

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Cyfleusterau'r Eiddo: Country House

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Twb poeth
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Dorlands House

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bath
 • Twb poeth
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Cyfleusterau'r Eiddo: Franky's Hideou

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar ôl dod oddi ar yr M48 ewch â'r A466 i Drefynwy/Tyndyrn.Pan ddowch at gylchfan cae ras Cas-gwent (gyferbyn â chi i'r giatiau carreg mawr dde i gwrs rasio) ewch â B4293 ar y chwith i Itton/Devauden Arhoswch ar y ffordd hon am tua 5 milltirWrth i chi ddringo chwiliwch am garej ddomestig dwbl 2 stori, yn uniongyrchol o flaen y tro hwn i'r chwith.Dilynwch y ffordd hon am tua milltir efallai llai nes i chi ddod i ffordd groes fechan, blwch post mewn gwrych ar y dde, trowch i'r dde (er ei fod yn dweud pen marw!)Mae'r ffordd yn dwyn yn sydyn i'r chwith, ond cymerwch y trac sy'n cario'n syth ymlaen (gelwir tŷ ar y dde yn Homeleigh, ar y chwith yn Bayles). Daliwch ati i dreifio wrth iddi blygu i'r dde yna rydych chi wedi cyrraedd!!

Dorlands

Kilgwrrwg, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT
Close window

Call direct on:

Ffôn07837 871572

Cadarnhau argaeledd ar gyferDorlands (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  1.53 milltir i ffwrdd
 3. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  1.77 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  2.48 milltir i ffwrdd
 1. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  2.76 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.77 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.99 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  3.06 milltir i ffwrdd
 5. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  3.63 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.65 milltir i ffwrdd
 7. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.7 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.72 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3.84 milltir i ffwrdd
 10. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  3.86 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  3.87 milltir i ffwrdd
 12. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo