White Castle
 • White Castle
 • White Castle

Am

Castell Gwyn yw'r castell gwyn sydd wedi'i gadw orau a'r mwyaf mawreddog o'r triawd o gaerau Sir Fynwy a elwir yn 'Dri Chastell' – sy'n cynnwys Grosmont a Skenfrith – a adeiladwyd i reoli'r ffin. Wedi'i hadeiladu'n wreiddiol o bren a daear, trawsnewidiodd cyfres o adnewyddiadau ef yn strwythur amddiffynnol sylweddol a welwn heddiw. Gallai ei enw canoloesol ddeillio o'r rendro gwyn a ddefnyddir ar ei waith maen. Mae'r ward allanol fawr mor fawr â chae pêl-droed, tra bod y ward fewnol siâp gellyg y tu ôl i ffos dwfn, serth a llawn dŵr.

Credir mai gwaith yr Arglwydd Edward (Brenin Edward I yn ddiweddarach) a gymerodd feddiant o'r Tri Chastell yn 1254. Gellir gweld yr addasiadau yng Nghastell Gwyn, ei gastell Cymreig cyntaf, fel rhagflaenydd i'r caerau nerthol y byddai'n mynd ymlaen i'w hadeiladu yng ngogledd Cymru.

Cysylltiedig

Grosmont CastleGrosmont Castle (Cadw), AbergavennyOlion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.

Skenfrith CastleSkenfrith Castle (Cadw), AbergavennyUn o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

White Castle20 Llantilio Crossenny to White Castle, AbergavennyTaith gerdded 5 milltir trwy dir fferm i'r dwyrain o'r Fenni, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa'r Tri Chastell.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O Drefynwy, cymerwch y B4233 (wedi'i lofnodi ar gyfer Rockfield) a pharhau i Lantilio Crossenny. Ar ôl arwydd y pentref, y cyntaf i'r dde a pharhewch ar y lôn hon nes cyrraedd fforch chwith wedi'i llofnodi ar gyfer y Castell. Parcio cyfyngedig.Beic NCN Llwybr Beicio Tri ChastellHygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 9 milltir i ffwrdd.

White Castle (Cadw)

Castell

White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Daily 10.00am – 4.00pm. Closed 24, 25, 26 December and 1 January.
Last admission 30 minutes before closing

Beth sydd Gerllaw

 1. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  1.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.93 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  3.13 milltir i ffwrdd
 2. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  3.69 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  3.96 milltir i ffwrdd
 4. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  4.06 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  4.53 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  4.85 milltir i ffwrdd
 7. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  4.87 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  4.95 milltir i ffwrdd
 9. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.96 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  5.02 milltir i ffwrdd
 11. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  5.04 milltir i ffwrdd
 12. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  5.07 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo