Raglan Castle
 • Raglan Castle
 • Raglan Castle

Am

Mae gan Gastell Rhaglan silwét  ddigamsyniol yn coroni crib yng nghefn gwlad godidog Sir Fynwy, a dyma'r castell mwyaf mawreddog a adeiladwyd erioed gan Gymry.

Gallwn ddiolch i Syr William ap Thomas, 'marchog glas Gwent', am y Tŵr Mawr llaith ym 1435 sy'n dal i ddominyddu'r gaer nerthol hon. Creodd ei fab Syr William Herbert, Iarll Penfro, y porthdy gyda'i 'machicolations' fflamio.

Roedd y bwâu cerrig hyn yn caniatáu i daflegrau gael eu bwrw i lawr ar ymosodwyr. Ond daeth Rhaglan 150 mlynedd yn ddiweddarach nag anterth cythryblus adeiladu castell. Fe'i cynlluniwyd i greu argraff cymaint ag i ddychryn.

O dan wahanol iarll Caerwrangon cafodd Raglan ei thrawsnewid yn sedd wledig odidog gydag oriel hir ffasiynol ac un o erddi'r Dadeni gorau ym Mhrydain. Ond teyrngarwch i'r goron oedd profi ei dadwneud.

Er gwaethaf garsiwn o 800 o ddynion ac un o warchaeau hiraf y Rhyfel Cartref, syrthiodd i luoedd seneddol a chafodd ei ddinistrio'n fwriadol. Ymhlith y trysorau a gollwyd roedd darn o baneli pren Tuduraidd, sydd bellach yn cael ei arddangos yn falch yn y ganolfan ymwelwyr ar ôl cael ei achub o sied fuwch yn y 1950au.

Gerddi Dadeni Castell Rhaglan

Mae'r dirwedd o amgylch Castell Rhaglan yn cael ei chydnabod fel un o'r gerddi mwyaf arwyddocaol sydd wedi goroesi o gyfnod y Dadeni ym Mhrydain. Er mai dim ond strwythur y gerddi sydd i'w gweld heddiw.

Cafodd gerddi'r castell eu hanterth yn y 1620au pan oedd terasau, gerddi cwlwm, taith gerdded moated, a parterre dŵr, un o ddim ond llond llaw a wnaed ym Mhrydain bryd hynny. Torrwyd sianeli dŵr mewn siapiau diemwnt i greu ynysoedd ym mhen y llyn. Mae sianeli a thwmpathau boggy, y gellir eu gweld o hyd heddiw yn y ddôl islaw tŵr y gegin, yn darparu tystiolaeth o'r nodwedd anarferol hon. Ar ôl y Rhyfel Cartref rhoddwyd y gorau i'r castell ac mae'r gerddi wedi cael eu gordyfu a heb eu cyffwrdd i raddau helaeth. Fodd bynnag, gellir gweld y strwythur gwreiddiol yn glir mewn gwrthgloddiau sydd wedi goroesi ar lawr gwlad.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024 - Dydd Gwener, 26th Gorffennaf 2024

Duke's Theatre As You Like ItAs You Like It at Raglan CastleMwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You Like It.
more info

Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024 - Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024

Dydd Mercher, 7th Awst 2024 - Dydd Mercher, 7th Awst 2024

Dydd Mercher, 14th Awst 2024 - Dydd Mercher, 14th Awst 2024

Dydd Mercher, 21st Awst 2024 - Dydd Mercher, 21st Awst 2024

FalconFalconry at Raglan CastleMae gnomes y castell yn paratoi ar gyfer y gwanwyn.   Gwelwch faint o'n eco-ryfelwyr bach y gallwch ddod o hyd iddynt.  Allech chi fod yn eco-warrior bach hefyd? 
more info

Dydd Sul, 25th Awst 2024 - Dydd Llun, 26th Awst 2024

Crown Copyright KnightsRaglan Castle OdysseyEwch i Gastell Rhaglan i gael cyrch drwy amser wrth iddynt fwynhau penwythnos o hanes byw, teithiau, arddangosfeydd a hwyl.
more info

Cysylltiedig

Raglan CastleGroup Visits to Raglan Castle, RaglanMae grwpiau o 15 neu fwy yn derbyn 'cyfradd parti' disgownt o 10% cyn belled â bod un trafodyn talu yn cael ei wneud fesul grŵp. Efallai y bydd gyrwyr hyfforddwyr sy'n dod â grwpiau bob amser yn dod i mewn am ddim ar y diwrnod gyda'u plaid.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

A40 i'r de-orllewin o Drefynwy ac wrth y gyffordd â'r A449, cymerwch yr A40 tuag at y Fenni. Mae Castell Rhaglan wedi'i arwyddo wrth y gylchfan nesaf (ewch i'r dde o amgylch y gylchfan ac yna i'r chwith gyntaf).Bws: 7 milltir (11km) Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Mynwy. 2 awr y dydd. Beic: Llwybr Rhanbarthol Rhif 30 (0.6 milltir/1km). Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 9 milltir i ffwrdd.

Raglan Castle (Cadw)

Castell

Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gwinllan fach, deuluol ger Rhaglan sy'n gwerthu gwin arobryn yw Gwinllan Dell Vineyard.

  0.96 milltir i ffwrdd
 2. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.07 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  1.26 milltir i ffwrdd
 4. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.46 milltir i ffwrdd
 1. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  2.49 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.79 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.14 milltir i ffwrdd
 4. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  3.78 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.96 milltir i ffwrdd
 6. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  4.03 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.04 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i ardd Glebe House.

  4.08 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  4.36 milltir i ffwrdd
 11. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  4.4 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  4.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo