Monmouth Methodist Church

Am

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy. Tucked i ffwrdd y tu ôl i reiliau glas ar Stryd Sant Iago, nid yw'r adeilad tawel a heddychlon hwn wedi gweld llawer o newidiadau ers cael ei gwblhau yn 1837. Gyda'i nenfydau mowldio cain, colofnau ïonig gosgeiddig, ffenestri Sioraidd tal, balconi llawr cyntaf ysblennydd a pulpud pregethu addurnedig, mae'r adeilad hwn a'i phobl wedi cyfrannu at fywyd y dref ers dros 186 o flynyddoedd.

I drefnu mynediad cysylltwch â 01600 716078.

Mae mynediad hefyd ar gael trwy lifft.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Lifft teithwyr

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouth Methodist Church

Eglwys

16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL
Close window

Call direct on:

Ffôn01600712202

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* To arrange access contact 01600 716078.

Beth sydd Gerllaw

 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.3 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.43 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.71 milltir i ffwrdd
 9. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  0.97 milltir i ffwrdd
 10. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  1.01 milltir i ffwrdd
 11. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.51 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo