Tintern Wireworks Bridge

Am

Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont Wireworks yn atgof gweladwy o orffennol diwydiannol Tyndyrn. Er nad oedd yn cael ei ddefnyddio'n wreiddiol (gan iddo gael ei hadeiladu ar ddiwedd y cyfnod diwydiannol), mae cannoedd o bobl bellach yn croesi'r bont bob dydd i ymweld â Tyndyrn neu i grwydro llethrau coediog Dyffryn Gwy. Os yw'r bont yn ymddangos yn gyfarwydd, mae hynny oherwydd ei bod yn ymddangos yng nghyfres boblogaidd Netflix 'Sex Education'.

Mae'r bont hon yn gwasanaethu fel y man croesi cyntaf ar Afon Gwy i'r gogledd o Gas-gwent ac mae'n gyswllt hanfodol i lawer o deithiau cerdded a llwybrau. Mae Greenway Dyffryn Gwy yn llwybr cerdded a beicio poblogaidd, sy'n dilyn yr hen reilffordd drwy dwnnel 1km syfrdanol Tidenham, i Gas-gwent. Wrth groesi yma, gall cerddwyr hefyd fynd i Pulpud y Diafol, golygfan syfrdanol dros Abaty Tyndyrn a'r pentref. Mae'r bont hefyd yn cysylltu â Llwybr Clawdd Offa, llwybr 177 milltir ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Mae'r Bont Wireworks bellach wedi ailagor!

Cysylltiedig

Tintern AbbeyTintern Abbey (Cadw), TinternAbaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.

Tintern Abbey on the River WyeHealth Walk - Tintern Walk, TinternTaith gerdded 2.5 milltir o'r Hen Orsaf, Tyndyrn yn mwynhau dwy ochr Afon Gwy.

TinternTintern, TinternTyndyrn yw'r gem yng nghoron Dyffryn Gwy, gyda'r Abaty mawreddog, bwyd a siopau cweryl gwych i gyd mewn lleoliad hyfryd rhwng yr afon a'r coed.

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Cerddwyr a beicwyr yn unig.

Tintern Wireworks Bridge

Safle Hanesyddol

Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SZ

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.24 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.41 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.46 milltir i ffwrdd
 4. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.54 milltir i ffwrdd
 5. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.54 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.02 milltir i ffwrdd
 7. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.73 milltir i ffwrdd
 8. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.74 milltir i ffwrdd
 9. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.79 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.07 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.34 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo