Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 107

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Caldicot

  Eglwys ganoloesol gydag efaciwîs o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisydd blawd hunangodi.

  Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Cyfeillgar.

  Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Camlas

  Cyfeiriad

  Monmouthshire and Brecon Canal, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  01633 892167

  Abergavenny

  Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain. Mae'n rhedeg am 32 milltir (51.5 km) trwy olygfeydd delfrydol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

  Ychwanegu Monmouthshire and Brecon Canal i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Skirrid Fawr Car Park, Monmouthshire Countryside, PO Box 106, Abergavenny, Monmouthshire, NP26 9AN

  Ffôn

  01874625515

  Abergavenny

  Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn dilyn llwybr cylchol 2 awr (4 milltir) o faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  Ychwanegu The Skirrid Mountaintop (Skirrid Fawr) i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641219

  Chepstow

  Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Peters’ Church,, Dixton Ln, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

  Monmouth

  Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Gwernesney, Usk

  Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Wenallt Isaf, Twyn Wenallt, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0HP

  Ffôn

  01873 832753

  Gilwern, Abergavenny

  Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650 troedfedd i fyny ar ochr bryn sy'n wynebu'r Gogledd.

  Ychwanegu Wenallt Isaf i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Nicholas, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PZ

  Ffôn

  01600 860662

  Monmouth

  Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-gwent.

  Ychwanegu Church of St Nicholas, Trellech i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Martin's Church, Cwmyoy, Vale of Ewyas, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NS

  Vale of Ewyas, Abergavenny

  Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  Ychwanegu St Martin's Church, Cwmyoy i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Distyllfa

  Cyfeiriad

  Catbrook, Tintern, Monmouthshire, NP16 6UL

  Ffôn

  073958 30615

  Tintern

  Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd gwirodydd crefft a sefydlwyd yn ddiweddar ym mhentref hardd Catbrook, yng nghanol Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Silver Circle Distillery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT

  Ffôn

  01873 852690

  Market St, Abergavenny

  Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd.

  Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol.

  Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a…

  Ychwanegu The Chapel & Kitchen i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Cefn Ila, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1PR

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk

  Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o goetiroedd bychain a thir pori fferm, mae o fewn pellter cerdded i dref hanesyddol Brynbuga.

  Ychwanegu Cefn Ila Woodland i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

  Pontypool

  Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

  Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Bully Hole Bottom, Usk Road, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SA

  Ffôn

  01291 641902

  Shirenewton , Chepstow

  Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a llwyni cariadus asid.

  Ychwanegu The Alma i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull Queen Anne, yn dyddio o 1752. Street façade wedi'i ailfodelu yn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau mân.

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cymryd nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei lle.

  Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Cadira Beeches car park, Usk Road, Wentwood, Monmouthshire, NP15 1NA

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk Road, Wentwood

  Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr ymdrech.

  Ychwanegu Gray Hill i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo