Atyniadau sy’n croesawu grwpiau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 18

 1. Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Town Centre, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000259238

  Chepstow

  Mae gan Gastell Cas-gwent lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

  Ychwanegu Group Visits at Chepstow Castle i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Maple Cottage, Old Monmouth Road, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Ffôn

  07817869934

  Mitchel Troy, Monmouth

  Creu eich persawr pwrpasol eich hun yn Wales Perfumery.

  Ychwanegu Group Visits to Wales Perfumery i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Veddw House Garden, Veddw House, The Fedw, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden, Chepstow

  Yn 2018 cafodd Veddw ei phleidleisio'n un o 100 o gerddi gorau Prydain. Mae croeso mawr i deithiau coets a grwpiau yma.

  Ychwanegu Group Visits to Veddw House Garden i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Pwllmeyric, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6LF

  Ffôn

  01291 626035

  Chepstow

  Croeso i goetsys yng Nghanolfan Arddio Cas-gwent

  Ychwanegu Group Visits to Chepstow Garden Centre i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Catbrook, Tintern, Monmouthshire, NP16 6UL

  Ffôn

  073958 30615

  Tintern

  Mae Distyllfa Cylch Arian yn cynnig teithiau a blasus. Yn y daith flasu a distyllfa gyfun hon byddwch yn dysgu mwy am y broses o wneud jin a'r botanegol porthiant lleol sy'n mynd i mewn i Gin Dyffryn Gwy. Parcio coets ar gael.

  Ychwanegu Group Visits to Silver Circle Distillery i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Abbey Mill Wye Valley Centre, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689228

  Tintern

  Rydym yn croesawu partïon a grwpiau coetsys yn gynnes i Ganolfan Dyffryn Gwy Melin yr Abaty

  Ychwanegu Group Visits at Abbey Mill Wye Valley Centre i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Rockfield Music Studio, Rockfield Leisure, Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth

  Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.

  Ychwanegu Rockfield Music Studio i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Gwinllan Castell Gwyn yn cynnig croeso cynnes i bartïon coets gan 5 - 50 o bobl

  Ychwanegu Group Visits to White Castle Vineyard i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Tintern Abbey (Cadw), Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000259238

  Tintern

  Mae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

  Ychwanegu Group Visits to Tintern Abbey i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Raglan Castle (Cadw), Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  01291 623772

  Raglan

  Mae grwpiau o 15 neu fwy yn derbyn 'cyfradd parti' disgownt o 10% cyn belled â bod un trafodyn talu yn cael ei wneud fesul grŵp. Efallai y bydd gyrwyr hyfforddwyr sy'n dod â grwpiau bob amser yn dod i mewn am ddim ar y diwrnod gyda'u plaid.

  Ychwanegu Group Visits to Raglan Castle i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

  Ffôn

  01291 622260

  Chepstow

  Mae Cae Ras Cas-gwent yn cynnig teithiau grŵp ar ddiwrnodau rasio. Archebwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

  Ychwanegu Group Visits to Chepstow Racecourse i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Shire Hall, Monmouth, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae croeso i grwpiau coetsys i Neuadd y Sir. Gellir trefnu teithiau tywys o'r Llys Assize a Holding Cells, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

  Ychwanegu Group Visits to Monmouth Shire Hall i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae croeso i goets a grwpiau mawr yn Hen Gefnfan yr Orsaf ond mae archebu lle yn hanfodol cyn ymweld â ni.

  Ychwanegu Group Visits to Old Station Tintern i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae croeso i hyfforddwyr. Rydym yn cynnig teithiau, blasu a bragu profiadau. Mae ein teithiau yn amrywio o 30 munud i ddiwrnod llawn ac mae rhai teithiau yn cynnwys cinio.

  Ychwanegu Group Visits to Kingstone Brewery i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Caldicot Castle and Country Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Archwiliwch hanes rhamantus a lliwgar Castell Cil-y-coed a golygfeydd trawiadol o Aber Hafren drwy deithiau tywys ac ymlacio gyda lluniaeth o fewn muriau'r Castell.

  Ychwanegu Group Visits to Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Wine and Gift Shop, Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gallwn groesawu coets bach a bysiau mini

  Ychwanegu Group Visits to Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llanover Garden, Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Llanover, Abergavenny

  Mae croeso i grwpiau ac ymwelwyr drwy apwyntiad i Lanofer lle mae'r plannu wedi parhau ers i'r gerddi gael eu gosod allan am y tro cyntaf yn 1790 gan ddefnyddio nant Rhyd y Meirch i greu rhagor o nentydd, rills, pyllau dŵr a rhaeadrau eto.

  Ychwanegu Group Visits to Llanover Garden i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Dewstow Gardens and Grottoes, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

  Ffôn

  01291 431020

  Caldicot

  Lle hudolus a wondrous i ymweld â grwpiau ohoni. Un o'r darganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous o'r blynyddoedd diwethaf yw'r gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Group Visits to Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo