Monmouth Castle

Am

Mae Amgueddfa'r Castell a Chatrawd yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia. O mwstwr yn 1539 datblygodd i fod yn Posse Comitatus ac, ar ôl dioddef gwarchae yn y Rhyfel Cartref, bu'n Gatrawd Milisia am ddwy ganrif. Yn 1877 daeth yn Gatrawd Peirianwyr Wrth Gefn, ac yn y rôl hon mae wedi gwasanaethu yn rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

Mae'r arteffactau sy'n cael eu harddangos yn cwmpasu'r System Milisia, pwysigrwydd Dugiaid Beaufort, a rhagoriaethau catrodol o'r fath fel y teitl Double Royal, y lliwiau, y Rhyddid, a'r statws presennol fel Uwch Gatrawd y Fyddin Wrth Gefn. Mae adrannau bach yn cyffwrdd ar amddiffynfeydd cynharach Trefynwy a'i gastell (gan gynnwys arddangosfeydd archaeolegol), y Ffrynt Cartref, HMS Trefynwy, a'r rhyfeloedd diweddar yn y Balcanau ac Irac.

Lleolir Amgueddfa'r Castell a Chatrawdol mewn adain sefydlog o'r 19eg ganrif sydd ynghlwm â Thŷ'r Castell Mawr, o fewn cyffiniau Castell Trefynwy. Cafodd ei agor i'r cyhoedd ym 1989 gan Ei Uchelder Brenhinol Mae Dug Caerloyw, fel Cyrnol Anrhydeddus, wedi derbyn Gwobr Tywysog Cymru am ei gyfraniad i ddiwylliant ac amgylchedd tref hanesyddol Trefynwy, ac mae wedi'i Achredu gyda'r Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd a'r Cyngor Archifau.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Canol Tref Trefynwy (Monnow St/Priory St & Castle Hill gan siop Iceland).

Hygyrch gan Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Lydney 14 milltir i ffwrdd.

Monmouth Castle & Regimental Museum

Amgueddfa

Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 772175

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 31 Hyd 2024)

* Open from 14:00 to 17:00 daily from 1st April to 31st October.

Beth sydd Gerllaw

 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.27 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.82 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.9 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.19 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.34 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo