Food & Drink Attractions

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 935

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

  Ffôn

  01291 420530

  Sudbrook, Caldicot

  Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

  Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

 2. The Saracens Head Inn

  Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Symonds Yat East, Ross-on-Wye, HR9 6JL

  Ffôn

  01600 890435

  Ross-on-Wye

  Saif ar lannau'r Gwy yn ddelfrydol. Perffaith ar gyfer archwilio Dyffryn Gwy, Swydd Henffordd, De Cymru a Fforest y Ddena; mewn car, beic neu ar droed. Cwrw go iawn, bwyd mân ac ymlacio ambience. Mae'r rhan fwyaf o ystafelloedd yn edrych dros yr…

  Ychwanegu The Saracens Head Inn i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Little Mill Village Hall, Berthon Road, Little Mill, near Usk, Monmouthshire, NP7 0HJ

  Ffôn

  01873 880031

  Little Mill, near Usk

  Dim ond dechrau blodeuo yw ein dealltwriaeth o fyd natur a'i bwerau adferol.

  Ychwanegu 'The Well Gardened Mind', a talk by Sue Stuart-Smith i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Caldicot

  Eglwys ganoloesol gydag efaciwîs o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisydd blawd hunangodi.

  Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Cyfeillgar.

  Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

 5. Norton House

  Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Whitchurch, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 6DJ

  Ffôn

  01600 890046

  Ross-on-Wye

  Mae Norton House yn adeilad rhestredig gyda chymeriad mawr. Mae'r ystafelloedd gwely yn eang ac mae gan bob un ei swyn unigol ei hun. Mae ein brecwast a'n prydau gyda'r nos arobryn yn cael eu gweini yn y neuadd fwyta trawst derw.

  Ychwanegu Norton House i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

  Ffôn

  01291 630027

  St. Arvan's, Chepstow

  Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a addaswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

  Ychwanegu Wyndcliffe Court Open Garden i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TX

  Ffôn

  01600 860254

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn 5 erw o erddi tawel, wedi'i dirlunio yn Nyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy, mae'r Whitebrook yn ddeiliaid balch o un seren Michelin a 4 rosettes AA sy'n ein rhoi ymhlith y bwytai gorau yn y wlad.

  Ychwanegu The Whitebrook i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gŵyl Gelfyddydau

  Cyfeiriad

  Pen-y-Pound, ABERGAVENNY, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01873 840299

  ABERGAVENNY

  Digwyddiad am ddim gyda digon o weithgareddau i weddu i bob blas a phob oedran, gan redeg rhwng 11-2.00. Gweler tudalen Facebook Gŵyl Gelfyddydau'r Fenni am raglen fanwl.

  Ychwanegu Abergavenny Arts Festival 2022 Taster Day i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  St. Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EG

  Ffôn

  01600 740600

  Chepstow

  Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

  Ychwanegu Piercefield Woods Nature Reserve i'ch Taith

 10. Julie Turner Ceramics

  Math

  Type:

  Siop

  Cyfeiriad

  19 Shelley Crescent, Monmouth, Monmouthshire

  Ffôn

  01600 714329

  Monmouth

  Rwyf wedi cael fy nylanwadu gan Creamware traddodiadol a Silverware hanesyddol ers graddio mewn Serameg o UWE, Bryste. Rwy'n obsesiynol am ffurfiau glân, syml a phwerus.

  Ychwanegu Julie Turner Ceramics i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Sinema Awyr Agored

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Caldicot

  Dewch â blanced neu gadair wersylla a gwylio Elvis ar sgrin sinema enfawr o dan y sêr. Mae hyn yn mynd i fod yn rhywbeth arbennig!

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuOutdoor Cinema - ElvisAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Outdoor Cinema - Elvis i'ch Taith

 13. Ty Croeso B&B

  Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  The Dardy off Cwm Crawnon Road, Llangattock, Nr Crickhowell, Powys, NP8 1PU

  Ffôn

  01873 740173

  Nr Crickhowell

  Wedi'i lleoli uwchben camlas BrecMon gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Wysg a'r Mynydd Du.

  Ychwanegu Ty Croeso B&B i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Church Road, Blaenavon, Torfaen, NP4 9AE

  Ffôn

  01495 742333

  Blaenavon

  Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  Ychwanegu Blaenavon World Heritage Centre i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Syllu ar y sêr

  Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Llanarth, Usk, Monmouthshire, NP15 2AZ

  Llanarth, Usk

  Ymunwch â'r tîm o Gymdeithas Seryddol Wysg gyda'u planetariwm pop-up o'r radd flaenaf.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuPop-up Planetarium!Ar-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Pop-up Planetarium! i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Cerdded dan Dywys

  Cyfeiriad

  Wye Valley, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6ZD

  Ffôn

  01291 689774

  Chepstow

  Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd eich gwyliau cerdded yn eich tywys ar hyd y llwybrau gorau o Lwybrau Cenedlaethol a Llwybrau Hirbell trwy Gymru.

  Ychwanegu Celtic Trails - Wye Valley Walk i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Siarad

  Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Monmouth, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Almshouse Street, Monmouth

  BBC Gardeners World Sue Kent

  Ychwanegu Sue Kent - Toes in the soil i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Celf ac anrhegion celf ar-lein lleol

  Cyfeiriad

  Llandishty Farm, The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL

  Ffôn

  01600 780460

  Monmouth

  Dwi'n dylunio ac yn gwneud gemwaith tecstiliau, gan weithio o fy stiwdio yng nghefn gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Louise Lovell Jewellery i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Tref

  Cyfeiriad

  Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

  Usk

  Mae tref Brynbuga yn llawn hanes, o adfeilion castell Normanaidd i'r adeiladau o'r ail ganrif ar bymtheg sy'n addurno'r strydoedd coblyn.

  Ychwanegu Usk Town i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo