Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 114

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd o dan y NGS.

  Yn anffodus, rydym ar gau yn ystod 2023 ond byddwn yn ailagor yn 2024

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Clydach Recreation Ground, Quarry Road, Clydach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0LR

  Clydach, Abergavenny

  Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac ardal bicnic ar y safle.

  Ychwanegu Clydach Ironworks and picnic site i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Orchard

  Cyfeiriad

  Abergavenny Community Orchard, Mill St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HE

  Ffôn

  07854 777019

  Abergavenny

  Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn symiau bach a gadael digon i eraill'.

  Ychwanegu Laurie Jones Community Orchard & Gardens i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

  Ychwanegu Llanthony Priory (Cadw) i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Peters’ Church, Dixton Lane, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

  Monmouth

  Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Jerome's,, Llangwm Uchaf, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HA

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Llangwm, Usk

  Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr cyn-Raffaelite disglair

  Ychwanegu St Jerome's, Llangwm Uchaf i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern Parva, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

  Ffôn

  01594 530080

  Tintern

  Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod tawel, lle rydych chi'n ymuno â'r nifer sydd wedi mynd drwyddi'r drysau dros 13 canrif mewn cymrodoriaeth a heddwch.

  Ychwanegu St Michaels Church i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  20 Frogmore Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AH

  Abergavenny

  Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r lleoliad lle maent yn byw ac yn gweithio.

  Ychwanegu The Frogmore Gallery i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Bailey Park, 1 Park Ln, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Cadira Beeches car park, Usk Road, Wentwood, Monmouthshire, NP15 1NA

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk Road, Wentwood

  Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr ymdrech.

  Ychwanegu Gray Hill i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White Castle Vineyard yn eiddo i Robb a Nicola Merchant. Mae wedi'i leoli yng nghefn gwlad hardd Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory Church, Monk Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Monmouth

  Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar gyfer tref a chymuned Trefynwy.

  Ychwanegu St. Mary's Priory Church, Monmouth i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed cyfagos, copaon bach, nentydd a phyllau.

  Ychwanegu Castle Meadows i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo