Melville Centre

Am

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y Celfyddydau perfformio. Mae Theatr Melville yn seddi 70 mewn stiwdio bocs du. Mae ganddo hefyd ystafelloedd dosbarth a chyfarfodydd, a bar/caffi trwyddedig, i gyd i'w llogi.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Iau, 21st Mawrth 2024 - Dydd Iau, 21st Mawrth 2024

A band of four people standing on a stageSwing from Paris at The Melville CentreNoson o jazz â blas Paris a Swing Sipsiwn yng Nghanolfan Melville, Y Fenni, a gyflwynir gan y pedwarawd Prydeinig Swing o Baris.
more info

Dydd Gwener, 19th Ebrill 2024 - Dydd Sadwrn, 20th Ebrill 2024

Abergavenny Writing FestivalAbergavenny Writing FestivalDarlleniadau, sgyrsiau, gweithdai ac ysgrifennu gweithgareddau i bawb yng Ngŵyl Ysgrifennu'r Fenni.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

The Melville Centre

Theatr

The Melville Centre, Pen-y-Pound, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853167

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.3 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.32 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.45 milltir i ffwrdd
 5. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.5 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.06 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.38 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.63 milltir i ffwrdd
 10. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.13 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  3.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo