St Peter's Church
 • St Peter's Church
 • St Peter's Church
 • St Peter's Church

Am

Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig tu allan i'r Fenni. Byddai ei mynwent sy'n agos at ei chrynswth yn dangos bod lle o addoliad wedi bod ar y safle hwn ers cyfnod y Celtiaid.

Mae'r Eglwys ar agor bob dydd gyda gwirfoddolwyr yn ei thro i'w hagor bob dydd. Mae gennym wasanaeth bob bore Sul am 10am ac mae croeso bob amser i bawb. Mae gennym nifer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn.

Ystyrir yn gyffredinol fod eglwys Sant Pedr yn Llanwenarth wedi ei sefydlu gan y Normaniaid ac mae'r cofnod cynharaf o'i bodolaeth yn dyddio o 1254 mewn dogfen a adwaenir fel y 'Norwich Valuation (Brook 1988, 81).

Mae Llanwenarth Sant Pedr yn cynnwys nave, cangell ar wahân, y tŵr gorllewinol a phortsh y de.

Darganfod mwy am yr eglwys ar eu gwefan

Map a Chyfarwyddiadau

St. Peter's Church of Llanwenarth Citra

Eglwys

St Peter's Church, Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 857392

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* The Church is open everyday with volunteers taking it in turns to open it daily.

We have a service every Sunday morning at 10am and everyone is always welcome.

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  0.78 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  1.32 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.37 milltir i ffwrdd
 1. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  1.38 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  1.4 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.43 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  1.52 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  1.55 milltir i ffwrdd
 8. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  1.57 milltir i ffwrdd
 9. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.63 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.63 milltir i ffwrdd
 11. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.65 milltir i ffwrdd
 12. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.17 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo