Linda Vista Gardens

Am

Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i ganol Tref y Fenni. Maent yn cynnwys gerddi ffurfiol ac anffurfiol, gyda lawntiau llethrog, amrywiaeth o blanhigion egsotig, coed sbesimenau a phlaned o lefydd i ymlacio.

Cysylltiedig

Castle MeadowsCastle Meadows, AbergavennyYng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed yn ffinio, copaon bach, nentydd a phyllau.

Castle MeadowsHealth Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens, AbergavennyTaith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

Map a Chyfarwyddiadau

Linda Vista Gardens

Gardd

Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

* Free entry. Open all year.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.31 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.32 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.58 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.76 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.32 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.67 milltir i ffwrdd
 10. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.72 milltir i ffwrdd
 11. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.09 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo