Linda Vista Gardens
 • Linda Vista Gardens
 • Linda Vista Gardens
 • Linda Vista Gardens
 • Linda Vista Gardens

Am

Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i Ganol Tref y Fenni. Mae'n cynnwys gerddi ffurfiol ac anffurfiol, gyda lawntiau lletach, amrywiaeth o blanhigion egsotig, coed sbesimen a digon o lefydd i ymlacio.

Cysylltiedig

Castle MeadowsCastle Meadows, AbergavennyYng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed cyfagos, copaon bach, nentydd a phyllau.

Castle MeadowsHealth Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens, AbergavennyTaith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

Ambika SocialAmbika Social, AbergavennyWedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

Map a Chyfarwyddiadau

Linda Vista Gardens

Gardd

Linda Vista Gardens, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Free entry. Open all year.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.31 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.32 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.58 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.76 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.32 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.72 milltir i ffwrdd
 11. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo