Tiny Rebel Brewery

Am

Dewch i gael cipolwg o gwmpas cartref Tiny Rebel, microbrewery gorau Cymru.

Rydym yn agor ein drysau ac yn gwahodd pawb i'n byd i fwynhau profiad trochol yn ein bragdy yng Nghasnewydd. Byddwn yn arwain Teithiau Bragdy er mwyn i chi weld yr holl broses fragu yn uniongyrchol a Blasus Dosbarth Meistr yn cynnwys amrywiaeth o hen ffefrynnau, bragu tymhorol ac arbennigion untro.

Bydd ein Teithiau Bragdy yn dangos i chi'r broses fragu o ddŵr sy'n dod allan o'n ffynnon naturiol i orffen cwrw yn arllwys o'n tapiau yn ein Bar Bragdy. Byddwn yn esbonio'r broses fragu, pecynnu a dosbarthu ein cwrw a sut rydym yn cynnig syniadau yn Tiny Rebel. Byddwch yn blasu'r gwahaniaeth rhwng casgen a keg a byddwn wrth law i ateb unrhyw gwestiynau am gwrw!

Ar ôl y daith, gallwch dreulio gweddill y prynhawn yn ein Bar Bragdy, gan samplo rhai mwy o'n creadigaethau diweddaraf a rhai o'r bwyd gorau sydd gan y ddinas i'w gynnig!

Cysylltwch â ni os hoffech fyw profiad llawn Tiny Rebel!

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Teithiau tywys i grwpiau

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Pye Corner, sydd 1 milltir i ffwrdd.

Tiny Rebel Brewing Company

Bracty

Wern Ind Est, Rogerstone, Newport, Newport, NP10 9FQ
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 547378

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  1.08 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  2.41 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.58 milltir i ffwrdd
 4. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  3.01 milltir i ffwrdd
 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  4.5 milltir i ffwrdd
 2. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  4.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  5.2 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  7.32 milltir i ffwrdd
 5. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  7.63 milltir i ffwrdd
 6. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  8.66 milltir i ffwrdd
 7. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  9.37 milltir i ffwrdd
 8. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  9.55 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  9.6 milltir i ffwrdd
 10. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  9.91 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  10.06 milltir i ffwrdd
 12. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  10.22 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo