Silver Circle Distillery

Am

Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd gwirodydd crefft a sefydlwyd yn ddiweddar ym mhentref prydferth Catbrook, yn ddwfn yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. Rydym yn falch o fod y ddistyllfa gyntaf yn Sir Fynwy, prifddinas foodie Cymru! Rydym am arddangos y blasau gorau sydd gan yr ardal i'w cynnig i greu cynhyrchion unigryw wedi'u gwneud â llaw sy'n gyfystyr â Dyffryn Gwy.

Rydyn ni ar ddechrau ein taith ac fe fydden ni wrth ein boddau chi i ddod gyda ni. Edrychwch ar y gwahanol becynnau cefnogwyr rydym yn eu cynnig gyda pherciau yn amrywio o fagiau tote i flasu jin preifat a digon yn y canol!

Cysylltiedig

Silver Circle DistilleryGroup Visits to Silver Circle Distillery, TinternMae Distyllfa Cylch Arian yn cynnig teithiau a blasus. Yn y daith flasu a distyllfa gyfun hon byddwch yn dysgu mwy am y broses o wneud jin a'r botanegol porthiant lleol sy'n mynd i mewn i Gin Dyffryn Gwy. Parcio coets ar gael.

Cyfleusterau

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Silver Circle Distillery

Distyllfa

Catbrook, Tintern, Monmouthshire, NP16 6UL
Close window

Call direct on:

Ffôn073958 30615

Amseroedd Agor

* September 2020 Opening Times:

Thursday, Friday and Saturday 11am to 6pm.
Tours can be booked on our website.

The distillery is open to visitors on certain days, but please check our website before as opening times are irregular.

The website is always up to date. Groups can call 07395830615 or email hello@silvercircledistillery.com for tours and tastings outside of regular open days.

Beth sydd Gerllaw

 1. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.54 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  1.58 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  1.61 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  1.64 milltir i ffwrdd
 3. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  1.69 milltir i ffwrdd
 4. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  1.69 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  1.81 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  1.89 milltir i ffwrdd
 7. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.93 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  1.99 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  2.01 milltir i ffwrdd
 10. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2.68 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.79 milltir i ffwrdd
 12. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  3.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo