Silver Circle Distillery

Am

Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd gwirodydd crefft a sefydlwyd yn ddiweddar ym mhentref prydferth Catbrook, yn ddwfn yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. Rydym yn falch o fod y ddistyllfa gyntaf yn Sir Fynwy, prifddinas foodie Cymru! Rydym am arddangos y blasau gorau sydd gan yr ardal i'w cynnig i greu cynhyrchion unigryw wedi'u gwneud â llaw sy'n gyfystyr â Dyffryn Gwy.

Rydyn ni ar ddechrau ein taith ac fe fydden ni wrth ein boddau chi i ddod gyda ni. Edrychwch ar y gwahanol becynnau cefnogwyr rydym yn eu cynnig gyda pherciau yn amrywio o fagiau tote i flasu jin preifat a digon yn y canol!

Cysylltiedig

Silver Circle DistilleryGroup Visits to Silver Circle Distillery, TinternMae Distyllfa Cylch Arian yn cynnig teithiau a blasus. Yn y daith flasu a distyllfa gyfun hon byddwch yn dysgu mwy am y broses o wneud jin a'r botanegol porthiant lleol sy'n mynd i mewn i Gin Dyffryn Gwy. Parcio coets ar gael.

Cyfleusterau

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Silver Circle Distillery

Distyllfa

Catbrook, Tintern, Monmouthshire, NP16 6UL
Close window

Call direct on:

Ffôn073958 30615

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Please check our website for current opening hours.

Groups can call 07395830615 or email hello@silvercircledistillery.com for tours and tastings outside of regular open days.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  0.67 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.54 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  1.58 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  1.61 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  1.64 milltir i ffwrdd
 3. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  1.69 milltir i ffwrdd
 4. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  1.69 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  1.79 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  1.81 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  1.89 milltir i ffwrdd
 8. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.93 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  1.99 milltir i ffwrdd
 10. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.01 milltir i ffwrdd
 11. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.61 milltir i ffwrdd
 12. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2.68 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo