Chepstow TIC

Am

Mae cwmni TIC Cas-gwent yn darparu gwybodaeth am atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau'r ardal yn ogystal â chynnig cyngor a help ar lety archebu.

Gwnewch y gorau o'ch arhosiad drwy ddefnyddio'r ganolfan groeso leol. Gallant helpu gyda:

- archebu'ch llety
- rhoi gwybodaeth am lefydd i ymweld â nhw, pethau i'w gwneud, llefydd i fwyta, cynllunio llwybrau,digwyddiadau cenedlaethol a lleol
- Tocynnau'r National Express
- Tocynnau theatr
- Bagiau chwith

Pris a Awgrymir

Bed Booking Service Available for £2 per booking

Cysylltiedig

Abergavenny Market HallAbergavenny Tourist Information Centre (TIC), AbergavennyMae Canolfan Groeso'r Fenni yn darparu gwybodaeth am atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal yn ogystal â chynnig cyngor a chymorth ar archebu llety.

Chepstow Town MapChepstow Town Trails, ChepstowMae gan Gas-gwent dri llwybr tref. Pob un yn dechrau / gorffen yn Tic Cas-gwent yn maes parcio'r Castell, ond gallwch eu casglu unrhyw bryd yng nghanol y dref. Mae'r llwybr llawn yn cymryd tua 90 munud. Cadwch lygad am blaciau o wybodaeth mewn palmentydd a waliau ar hyd y ffordd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Darllediadau ffôn symudol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Chepstow Tourist Information Centre

Canolfan Wybodaeth

Chepstow TIC, Castle Car Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 623772

Amseroedd Agor

Tymor (1 Tach 2023 - 31 Maw 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:30 - 12:30
13:00 - 15:00
Dydd SulWedi cau

* Opening Hours

Monday - Saturday (Closed Sundays)

10:30am - 3:00pm (Closed for lunch 12:30 - 1:00pm)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.11 milltir i ffwrdd
 4. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.77 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.89 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.3 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.82 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.02 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.06 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.52 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.57 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.64 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.71 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.74 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....