Chepstow Old Wye Bridge
 • Chepstow Old Wye Bridge
 • Chepstow Old Wye Bridge
 • Chepstow Old Wye Bridge

Am

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o haearn ac adeiladu dur. Agorwyd y bont am y tro cyntaf ar y 24ain o Orffennaf 1816, ac mae'n rhyfeddod pensaernïol a champ o beirianneg sydd wedi sefyll prawf amser. Gweler y bont drosoch eich hun yng Nghas-gwent a gwyliwch olygfeydd gwych Dyffryn Gwy Isaf a Chastell Cas-gwent.

Map a Chyfarwyddiadau

Chepstow Bridge - Old Wye Bridge

Safle Hanesyddol

Chepstow Bridge, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 625981

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.39 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.78 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.81 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.39 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.77 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  1.95 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.96 milltir i ffwrdd
 6. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.48 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.53 milltir i ffwrdd
 8. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.54 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.64 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.66 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.69 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  3.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo