Abergavenny Market Hall

Am

Gellir dod o hyd i TIC y Fenni yn Neuadd y Dref, wrth ymyl mynedfa Marchnad y Fenni. Mae'r Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid a Pharciau Cenedlaethol mewn lleoliad delfrydol fel canolfan 'Porth' i ddarganfod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chanolbarth Cymru, tra hefyd mewn lleoliad perffaith i gynnig gwybodaeth eang am yr hafan fwyd hardd sy'n Sir Fynwy.

Mae staff cyfeillgar yn rhoi cyngor ar beth i'w weld a'i wneud yn yr ardal. Gallant hefyd roi cyngor ar deithiau cerdded lleol a chynnig gwasanaeth archebu gwelyau lleol.

Mae'r ganolfan yn cadw amrywiaeth eang o daflenni am ddim am yr ardal gyfagos ac ehangach ac mae hefyd yn gwerthu arweinlyfrau lleol, mapiau OS, detholiad eang o lyfrau cerdded a chyhoeddiadau diddorol eraill yn ogystal â chofroddion Cymreig, bwyd a melysion Cymreig, cardiau post a chardiau cyfarch, llwyau caru a gemwaith.

Cysylltiedig

Chepstow TICChepstow Tourist Information Centre, ChepstowMae cwmni TIC Cas-gwent yn darparu gwybodaeth am atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau'r ardal yn ogystal â chynnig cyngor a help ar lety archebu.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Nodweddion y Safle

 • Croeso Gwesteiwr

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Abergavenny Tourist Information Centre (TIC)

Canolfan Wybodaeth

The Town Hall, 61 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HD
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853254

Amseroedd Agor

* Open 10am - 4pm Monday - Saturday.

Closed Sundays.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.37 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.41 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.98 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.82 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.87 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.91 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....