Usk Rural Life Museum
 • Usk Rural Life Museum
 • Usk Rural Life Museum
 • Usk Rural Life Museum

Am

Mae'r Amgueddfa'n cael ei lleoli mewn ysgubor brag hynafol gydag adeiladau cyfagos, ac mae ganddo arddangosion 5000+ a gasglwyd gan selogion lleol dros y 50 mlynedd diwethaf er mwyn diogelu treftadaeth bywyd a gwaith pobl gwlad yng Ngororau Cymru o'r oes Fictoria ac ymlaen. Mae'r amgueddfa'n gartref i gasgliad unigryw o dros 5000 o arteffactau o'r handtoolau lleiaf ac eitemau cartref hyd at beiriannau amaethcutural mawr a thractorau vintage.

Mae'r amgueddfa yn portreadu bywyd gwledig yn Sir Fynwy gan gwmpasu cyfnod o tua 100 mlynedd o 1850 - 1950. Lleolir y casgliad mewn ysgubor maldod o'r 16eg ganrif a chasgliad helaeth o adeiladau cyfagos.

Ymhlith y casgliadau arbenigol mae bwthyn Fictoraidd, efail, cartiau, coblwr, gwneud caws, WWII (gan gynnwys bom!), stabl, siop caledwedd a llawer mwy.

Gwasanaeth Gwybodaeth i dwristiaid

Mae'r amgueddfa yn elusen gofrestredig ac yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Yn ogystal mae'r amgueddfa'n cynnwys Canolfan Ymwelwyr Afon Wysg gyda gwybodaeth a chanllawiau lleol ynghyd â chyngor ac arweiniad am yr ardal gan ein staff cyfeillgar.

Caffi Amgueddfa Brynbuga

Mwynhewch gacen cartref, brecwast gwledd ffermwyr, cinio, hufen iâ lleol, te prynhawn, sgons ffres wedi'i bobi a llawer yn Usk Museum Cafe.

Pris a Awgrymir

Check website for latest prices

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Brynbuga ychydig oddi ar yr A449, 15 km. i'r gogledd o Exit 24 o'r M4.

Usk Rural Life Museum

Amgueddfa

The Malt Barn, New Market Stree, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 673777

Amseroedd Agor

Tymor (1 Maw 2024 - 31 Hyd 2024)

* Open Thursday - Sundays, 10am - 4pm.

Open season - 1st March - 3st October.

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.31 milltir i ffwrdd
 1. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.73 milltir i ffwrdd
 2. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.35 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.92 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.23 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.57 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.57 milltir i ffwrdd
 9. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.82 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.87 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  4.4 milltir i ffwrdd
 12. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo