Cefn Ila by Tom Maloney
 • Cefn Ila by Tom Maloney
 • Cefn Ila by Tom Maloney

Am

Er bod Cefn Ila yn goetir sy'n datblygu, mae ganddi hanes diddorol ac mae'n cynnwys llawer o nodweddion a fydd yn sbarduno'ch chwilfrydedd am ei orffennol. Wedi'i lleoli yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o goetiroedd bychain a thir pori fferm, mae o fewn pellter cerdded i dref hanesyddol Brynbuga. Safai maenordy ar y safle ar un adeg ynghyd â thir pleser Fictoraidd wedi'i dirlunio, ac mae creiriau ei orffennol yn aros i gael eu darganfod, eu harchwilio a'u mwynhau.

O'r draenog gostyngedig i adar prin, fel y hawfinch a'r redstart, mae bywyd gwyllt yn ffynnu yng Nghefn Ila. Llwynogod porthiant yn y tir fferm o'i gwmpas, mae moch daear yn cymryd lloches a sawl rhywogaeth o orffwys ystlumod yn y clwydi ystlumod.

Gwrandewch allan am alwadau 'cronio' y cigfrain sy'n magu yng nghoedwig hŷn y safle, a gwyliwch am fflwrio'r gwyfynod niferus sydd wedi eu cofnodi gan Glwb Recordiau Sir Fynwy. Mae'r pry cop wastod sydd yn lleol hefyd yn magu yng Nghefn Ila, gyda dros 25 wedi eu cofnodi yma.

Cynlluniwyd y coetir newydd gyda'r gymuned leol a helpodd i blannu llawer o'r coed yma. Mae ardd goed yn cynnwys llawer o rywogaethau conwydd aeddfed, llwyni addurnol a chymysgedd o goed llydanddail anfrodorol a brodorol sy'n rhoi teimlad coetir naturiol. Mae'r mwgwd hyn yn ardd teras unwaith-manicured o'r 19eg ganrif.

Sicrhewch eich bod yn ymweld â'r hen berllan brin sy'n cynnwys dros 50 o goed afalau a gellyg, coeden eirin, sawl henuriad, ac mae rhai ceirios yn dal i oroesi.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae maes parcio wrth y fynedfa i'r pren, gyda lle ar gyfer hyd at 10 car. Mae maes parcio cyhoeddus Brynbuga hefyd, a maes parcio'r cyngor sir bach ar hyd Ffordd Pont-y-pŵl, ychydig i'r gogledd o ddechrau'r llwybr cyhoeddus.

Cefn Ila Woodland

Coedwig neu Goetir

Cefn Ila, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1PR
Close window

Call direct on:

Ffôn0330 333 3300

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* The site is 1.6km (1 mile) from the town of Usk. A public footpath leads from a point between houses just to the north of the road bridge in Usk and divides approximately half way along its length, with the northern spur linking into the access track at Cefn Ila and the southern spur just clipping the southern boundary of the site.

You can access the site from the car park as well as the public footpath which runs from Usk.

There is a car park at the entrance to the wood, with space for up to 10 cars. There is also a public car park in Usk, plus a small county council car park along the Pontypool Road, just to the north of the start of the public footpath.

Beth sydd Gerllaw

 1. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.79 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.92 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  0.95 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.02 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  2.07 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  2.44 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.96 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.19 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.34 milltir i ffwrdd
 6. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.54 milltir i ffwrdd
 7. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.58 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.61 milltir i ffwrdd
 9. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.13 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  4.31 milltir i ffwrdd
 11. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  4.38 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i ardd Glebe House.

  4.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo