April House

Am

Mae'r ardd hon ar gau yn 2024 ond bydd yn ailagor ar gyfer 2025

Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych dros Wentwood Forest a Dyffryn Wysg. Wedi'i leoli ger Llyn Llandegfedd, mae ganddi lwyni cynnal a chadw isel ynghyd â phrich-arddull a borderi llysieuol.

Mae gardd April House ar agor drwy drefniant rhwng Ebrill a Medi. Cysylltwch â nhw i archebu.

Mynediad

Oedolyn : £5

Plentyn : Am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

April House Garden

Gardd

April House, Coed y paen, Usk, Monmouthshire, NP15 1PT

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2025 - 30 Medi 2025)

* This garden opens By Arrangement from Apr 2025 to Sep 2025 for groups of between 5 and 12.
This means the garden welcomes visitors on pre-agreed dates.

Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Beth sydd Gerllaw

 1. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.95 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  1.52 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  1.73 milltir i ffwrdd
 4. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  1.84 milltir i ffwrdd
 1. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  1.94 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  3.02 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.26 milltir i ffwrdd
 4. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.27 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.72 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  3.81 milltir i ffwrdd
 7. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.85 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.28 milltir i ffwrdd
 9. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  4.37 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  4.42 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  4.46 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i ardd Glebe House.

  4.7 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo