Image Credit: RSPB
 • Image Credit: RSPB
 • Image Credit: RSPB
 • Image Credit: RSPB
 • Image Credit: RSPB
 • Image Credit: RSPB

Am

Mae Gwarchodfa Natur RSPB Gwlyptiroedd Casnewydd yn cynnig hafan i fywyd gwyllt ar gyrion y ddinas, ond mae'n lle gwych i bobl hefyd gyda chanolfan ymwelwyr yr RSPB, caffi, siop ac ardal chwarae i blant.

Yn gorchuddio dros 438 hectar o Uskmouth i Goldcliff, mae'r gwelyau cyrs, morlynnoedd hallt, glaswelltir gwlyb a phrysgwydd, wedi denu cyfoeth o adar gwlyptir. Mae'r warchodfa hefyd yn lle gwych i weld bywyd gwyllt arall.

Gellir gweld a chlywed telorion a titw barfog Cetti yn y gwelyau cyrs, ac mae hwyaid, gwyddau ac elyrch yn ymweld â'r warchodfa mewn niferoedd mawr yn ystod y gaeaf. Byddwch yn mwynhau golygfeydd ysblennydd o aber Afon Hafren drwy gydol y flwyddyn.

Mae llwybr cerdded cŵn caniataol hefyd ar berimedr y warchodfa (wedi'i farcio gan arwyddion pawbrint) ond ni chaniateir cŵn yn y ganolfan ymwelwyr ei hun.

Pris a Awgrymir

Entry is free, but parking costs £4.00 for non-members.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ymunwch â'r A48 naill ai ar gyffordd 24 neu 28 yr M4. Dilynwch yr A48 nes i chi ddod i gylchfan Spytty Retail Park. Ewch allan i'r A4810 Queensway Meadows. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch y drydedd allanfa i Meadows Road a dilynwch yr arwyddion twristaidd brown i'r warchodfa.Mae'r bws Rhif 63 o ganol dinas Casnewydd yn mynd i'r ganolfan ymwelwyr; Mae'n wasanaeth sy'n ymateb i'r galw. Ffoniwch 01633 21120 i fws erbyn 5pm ar y diwrnod cyn i chi deithio. Ar gyfer manylion archebu Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 5 milltir i ffwrdd.

RSPB Newport Wetlands Nature Reserve

Canolfan Ymwelwyr

RSPB Newport Wetlands Nature Reserve, West Nash Road, Nash, Newport, NP18 2BZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 636363

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00

* Open daily between 9:30am - 5pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  2.24 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  3.1 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  3.12 milltir i ffwrdd
 4. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  4.12 milltir i ffwrdd
 1. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  4.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  4.92 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  5.2 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  5.42 milltir i ffwrdd
 5. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.46 milltir i ffwrdd
 6. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.49 milltir i ffwrdd
 7. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  5.66 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  7.17 milltir i ffwrdd
 9. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  7.32 milltir i ffwrdd
 10. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  7.37 milltir i ffwrdd
 11. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  7.66 milltir i ffwrdd
 12. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  8.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo