Newport Museum and Art Gallery

Am

ARCHWILIO HANES CASNEWYDD

Darganfyddwch hanes datblygiad daearegol, archeolegol a hanesyddol Casnewydd. Archwiliwch arddangosfeydd yr Amgueddfa a chael gwybod rhagor am Gaerwent Rufeinig, gwrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd a bywyd ar droad yr 20fed Ganrif.

Olrheinir hanes y bobl fu'n byw yn yr ardal hon o'r dystiolaeth gynharaf 250,000 o flynyddoedd yn ôl hyd at yr ugeinfed ganrif, ac maent yn cynnwys pobl Beaker, y Silwriaid, y Rhufeiniaid, y Llychlynwyr a'r Normaniaid.

Mae'r casgliad Hanes Cymdeithasol yn yr amgueddfa yn adlewyrchu bywydau bob dydd pobl yng Nghasnewydd a'r ardaloedd cyfagos dros y 200 mlynedd diwethaf. Mae'r themâu a gwmpesir gan y casgliadau yn amrywio o fywyd domestig a phersonol, addysg, crefydd a gwleidyddiaeth i ddatblygiadau diwydiannol lleol ac amaethyddiaeth ac yn cynnwys gwrthrychau mor amrywiol ag offer, eitemau i'r cartref i arteffactau yn ystod y rhyfel, ffotograffau a gwisg. Y casgliadau mwyaf arwyddocaol o fewn hanes cymdeithasol yw archif Pont Gludo, sy'n cynnwys yr holl ddyluniadau gwreiddiol ar gyfer y bont a ffotograffau o'i holl adeiladwaith a chasgliad y Siartwyr; arfau, broadsheets, arian a phrintiau o brotest y Siartwyr 1839 yng Nghasnewydd.

DARGANFOD CELF

Mae'r Oriel Gelf wedi ei chysegru i arddangos paentiadau olew a arddangosfeydd newidiol amrywiaeth o gyfryngau a themâu. Dewch i ddarganfod hanes yfed te yn arddangosfa John ac Elizabeth Wait o debotau a rhyfeddu at yr ystod o serameg a gasglwyd gan Iris Fox.

MWYNHAU GWEITHGAREDDAU A DIGWYDDIADAU

Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn cynnig amrywiaeth o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithgareddau i'r teulu. Peidiwch â cholli'r ardal blant yn yr Oriel Gelf a'r 'drysau tylwyth teg' sydd ynghudd o amgylch yr Amgueddfa. Ewch i wefan yr Amgueddfa i weld beth sy' 'mlaen yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar hyn o bryd.

Archwilio, darganfod a mwynhau pethau anhygoel!

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod

Map a Chyfarwyddiadau

Newport Museum and Art Gallery

Amgueddfa

John Frost Square, Newport, NP20 1PA
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 656656

Amseroedd Agor

* Admission is free!

Opening Times:

Tuesday – Friday: 9.30am – 5.00pm
Saturday: 9.30am – 4.00pm

Closed on Sundays, Mondays and bank holidays.

Beth sydd Gerllaw

 1. Roedd Pont Gludo Casnewydd yn 100 oed ar Fedi'r 12fed 2006 ac roedd arddangosfa arbennig…

  1.07 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  1.93 milltir i ffwrdd
 3. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  2.35 milltir i ffwrdd
 4. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  2.37 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  2.58 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  3.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn cwmpasu cefn gwlad…

  6.71 milltir i ffwrdd
 4. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg…

  7.34 milltir i ffwrdd
 5. Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded…

  8.05 milltir i ffwrdd
 6. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  8.07 milltir i ffwrdd
 7. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  8.26 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys ganoloesol gydag efaciwîs o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man…

  8.58 milltir i ffwrdd
 9. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  8.83 milltir i ffwrdd
 10. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  9 milltir i ffwrdd
 11. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  9.13 milltir i ffwrdd
 12. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  9.2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo