Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 116

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Orchard

  Cyfeiriad

  Abergavenny Community Orchard, Mill St,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HE

  Ffôn

  07854 777019

  Abergavenny

  Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn symiau bach a gadael digon i eraill'.

  Ychwanegu Laurie Jones Community Orchard & Gardens i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Court, Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  07806 768 788

  Abergavenny

  Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw Llys Llanvihangel.

  Ychwanegu Llanvihangel Court i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Goodrich, ROSS-ON-WYE, Herefordshire, HR9 6HY

  Ffôn

  01600 890538

  ROSS-ON-WYE

  Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am olygfeydd syfrdanol dros Ddyffryn Gwy. Yn olaf, mwynhewch ddetholiad o ddiodydd a byrbrydau cartref yng nghaffi'r castell.

  Ychwanegu Goodrich Castle i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Gwernesney, Usk

  Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd o dan y NGS.

  Yn anffodus, rydym ar gau yn ystod 2023 ond byddwn yn ailagor yn 2024

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

  Ffôn

  01600712202

  Monmouth

  Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

  Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

  Ffôn

  01291 420530

  Sudbrook, Caldicot

  Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

  Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Parc

  Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park,Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r Llwybr Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst drwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

  Ychwanegu Llanfoist Old Railway Crossing i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

  Ffôn

  01600 775327

  Penallt, Monmouth

  Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern Parva, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

  Ffôn

  01594 530080

  Tintern

  Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod tawel, lle rydych chi'n ymuno â'r nifer sydd wedi mynd drwyddi'r drysau dros 13 canrif mewn cymrodoriaeth a heddwch.

  Ychwanegu St Michaels Church i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Clydach Recreation Ground, Quarry Road, Clydach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0LR

  Clydach, Abergavenny

  Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac ardal bicnic ar y safle.

  Ychwanegu Clydach Ironworks and picnic site i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Partrishow, Abergavenny, Powys, NP7 7LP

  Abergavenny

  St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  Ychwanegu Church of St Issui, Partrishow i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Fferm

  Cyfeiriad

  Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

  Ffôn

  01600 714 595

  Nr. Monmouth

  Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

  Ychwanegu Humble by Nature i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Martin's Church, Cwmyoy, Vale of Ewyas, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NS

  Vale of Ewyas, Abergavenny

  Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  Ychwanegu St Martin's Church, Cwmyoy i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Glebe House Garden, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840422

  Abergavenny

  Ewch i ardd Glebe House.

  Ychwanegu Glebe House Garden i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  07495 445807

  The Rhadyr, Monmouth

  Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

  Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llancayo Court, Usk, Monmouthshire, NP15 1HY

  Ffôn

  +44(0) 7725 830195

  Usk

  Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  Ychwanegu Gallery at Home i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo