Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  01291 672563

  Usk

  Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

  Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Canolfan Ymwelwyr

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Reservoir, New Inn, Usk, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373401

  Usk

  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn cwmpasu cefn gwlad tirwedd hyfryd, tonnog. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o weithgareddau'r gronfa ddŵr a chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake & Watersport Centre i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei lle.

  Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Grefft

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad hardd sy'n edrych dros ddyffryn enwog Wysg. Mae gennym oriel arddangos ffrâm dderw trawiadol, siop a chaffi. Hygyrch ar y llawr gwaelod yn unig.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Coed Y Bwnydd, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JS

  Ffôn

  01874625515

  Usk

  Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes o ymwneud pobl yn ymestyn yn ôl dros 2,000 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Coed Y Bwnydd Hill Fort & Woodlands i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Chepstow Bridge, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o haearn ac adeiladu dur.

  Ychwanegu Chepstow Bridge - Old Wye Bridge i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Olion Rhufeinig

  Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5BA

  Ffôn

  01443 336000

  Caldicot

  Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.

  Ychwanegu Caerwent Roman Town i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avery Tipping ym 1922. Mae nodweddion gwreiddiol yn cynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol.

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Gwernesney, Usk

  Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Ymweliadau Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Raglan Country Estate, Parc Lodge, Station Rd, Raglan, Monmouthshire, NP15 2ER

  Ffôn

  01291 691719

  Station Rd, Raglan

  Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau cerdded, maes chwarae i blant a mwy.

  Ychwanegu Raglan Country Estate i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Fferm

  Cyfeiriad

  Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

  Ffôn

  01600 714 595

  Nr. Monmouth

  Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn cwrs, neu arhoswch wrth galon fferm weithio go iawn.

  Ychwanegu Humble by Nature i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Glebe House Garden, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

  Ffôn

  01873 840422

  Abergavenny

  Ewch i ardd Glebe House.

  Ychwanegu Glebe House Garden i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Safle Picnic

  Cyfeiriad

  Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01291 623772

  Caldicot

  Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw ardal bicnic Blackrock.

  Ychwanegu Black Rock Picnic Site i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  The Untapped Brewing Co, Raglan, Usk, Monmouthshire, NP15 2BX

  Ffôn

  (0)7988 199 794

  Usk

  Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref neu yn eich tafarn o ddewis.

  Ychwanegu The Untapped Brewing Co i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Llanfair Discoed, Caldicot, Monmouthshire, NP15 1NA

  Caldicot

  Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda golygfeydd syfrdanol dros Aber Hafren.

  Ychwanegu Wentwood Forest i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Robb & Nicola Merchant sy'n berchen ar Winllan White Castle, mae wedi ei leoli yng nghefn gwlad tonnog hyfryd Sir Fynwy ym mhentref Llanvetherine gerllaw trefi'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo