Atyniadau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 105

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios anhygoel a bylbiau'r gwanwyn fod ar eu gorau.

  Ychwanegu Woodlands Farm NGS Garden i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TS

  Ffôn

  01633 644850

  Tintern

  Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r 17eg ganrif, Heneb Gofrestredig. Lleolir yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Abbey Tintern Furnace i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H. Avery Tipping ym 1922. Mae nodweddion gwreiddiol yn cynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd pellgyrhaeddol.

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Arddangosfa

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon Langford, Pete Williams a John Selway a ysbrydolwyd gan ysgrifau Arthur Machen (1863-1947)

  Ychwanegu Beyond the Veil : Visions from the World of Arthur Machen i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden

  Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

  Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Abergavenny

  Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

  Ychwanegu Goytre Wharf & Canal Visitor Centre i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Lower Wyndcliffe Car Park, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HA

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog hynafol a ywen yn ogystal â coppic calch, lludw a chyll.

  Ychwanegu Eagle's Nest Viewpoint & Wyndcliff Wood i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Peters’ Church,, Dixton Ln, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

  Monmouth

  Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

  Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Tregare, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BZ

  Ffôn

  01291 691186

  Raglan

  Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd gan gerflunwyr ac Artistiaid lleol Sir Fynwy a Swydd Gaerloyw.

  Ychwanegu Court Robert Arts i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG

  Ffôn

  0204 520 4458

  Abergavenny

  Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ood, gwydr lliw ac olion o'r 15fed ganrif.

  Ychwanegu St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Ymweliadau Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Raglan Country Estate, Parc Lodge, Station Rd, Raglan, Monmouthshire, NP15 2ER

  Ffôn

  01291 691719

  Station Rd, Raglan

  Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau cerdded, maes chwarae i blant a mwy.

  Ychwanegu Raglan Country Estate i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Nicholas, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PZ

  Ffôn

  01600 860662

  Monmouth

  Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-gwent.

  Ychwanegu Church of St Nicholas, Trellech i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  The Malt Barn, New Market Stree, Usk, Monmouthshire, NP15 1AU

  Ffôn

  01291 673777

  Usk

  Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  Ychwanegu Usk Rural Life Museum i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Gwernesney, Usk

  Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Coed Y Bwnydd, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JS

  Ffôn

  01874625515

  Usk

  Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes o ymwneud pobl yn ymestyn yn ôl dros 2,000 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Coed Y Bwnydd Hill Fort & Woodlands i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo