Am

Goleudy bendigedig ar aber yr afonydd Wysg a Hafren. Adeiladwyd ym 1821 i fanyleb unigryw.

Mae pob ystafell ar siâp lletwad, gyda gardd do, ystafell lantern a dymuno'n fewnol yn dda! Mae ystafelloedd wedi'u dodrefnu'n unigol, gyda phwyslais ar lacio. Tanclotiadlotiad, a llawer o therapïau cyflenwol ar y safle neu'n lleol.

Rolls Royce yn gyrru a brecwast siampên, blodau ac fel sydd ar gael i wneud eich arhosiad yn gofiadwy. Llawer i'w wneud a'i weld gerllaw.

Yn wahanol iawn!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
4
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cabin Room£145.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family£165.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Four Poster£150.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Water Bed£160.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Deiet llysieuol ar gael
 • Didrwydded

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl
 • Pysgota
 • Sauna ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Four Poster

 • Gwely pedwar poster

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Water Bed

 • Gwely pedwar poster
 • Golwg golygfaol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
M4, gadael J28. Cymerwch yr allanfa gyntaf i Gasnewydd, A48. Yna B4239 ar gyfer Llansanffraid. Gyrru am 2 filltir. Trowch i'r chwith wrth arwydd B&B i mewn i ffordd bymllyd weindio hir.

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Gorsaf drenau Casnewydd Gwent. 15 munud mewn tacsi.

West Usk Lighthouse

Lighthouse Road, St Brides Wentloog, Newport, NP1 9SF
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 810126

Ffôn07887413653

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  2.4 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  2.49 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  3.19 milltir i ffwrdd
 4. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  3.4 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  4.43 milltir i ffwrdd
 3. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  5.44 milltir i ffwrdd
 4. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  5.45 milltir i ffwrdd
 5. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  7.58 milltir i ffwrdd
 6. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  7.95 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  7.98 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  8.15 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  9.66 milltir i ffwrdd
 10. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  9.81 milltir i ffwrdd
 11. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  9.86 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  10.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo