lower minnetts field spring 2019 (hugh gregory)
 • lower minnetts field spring 2019 (hugh gregory)
 • Lower Minetts (Kath Beasley)

Am

Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

The meadow is only 1 hectare but is packed with over 60 species of colourfu plants. There's white oxeye daisies, yellow agrimony and cowslips, common spotted orchids, betony and wild marjoram. They create a feeding haven for butterflies and moths in the summer.

The surround woodlands and hedgerows are refuge for small mammals and birds including hawfinces, crossbills and spotted flycatchers.

Cysylltiedig

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)Rogiet Poorland Nature Reserve, CaldicotMae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a phrysgwydd, ynghyd â gweddillion bach o laswelltir calchfaen.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

From the B4245 in Rogiet, turn into Minnetts Lane, opposite Station Road (signposted 'Severn Tunnel Junction railway station'). Pass under the motorway and continue along Minnetts Lane. Approximately 600m after passing Gwent Wildlife Trust’s Rogiet Poorland reserve on your right, you’ll see the signed entrance to Lower Minnetts Field on your left. Continue past the reserve entrance for just over 100m to the car park for Natural Resources Wales’ Slade Woods.

Walk back along Minnetts Lane to enter the reserve.

Lower Minnets Field

Gwarchodfa Natur

Minnetts Lane, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3US
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  0.31 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  0.63 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.12 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.15 milltir i ffwrdd
 1. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.54 milltir i ffwrdd
 2. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.58 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  1.9 milltir i ffwrdd
 4. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  1.93 milltir i ffwrdd
 5. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  1.93 milltir i ffwrdd
 6. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  2.27 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  2.56 milltir i ffwrdd
 8. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  3.62 milltir i ffwrdd
 9. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.95 milltir i ffwrdd
 11. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.95 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.04 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo