St Pierre Exterior

Am

Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol, ystod eang neu ystafelloedd cyfarfod cynadledda a chynhadleddau, cyfleusterau hamdden gwych a 2 gwrs golff o fri. Er gwaethaf ei awyrgylch hamddenol a diarffordd, mae ganddo fynediad hawdd i'r rhwydwaith traffyrdd cenedlaethol drwy'r M4, M5, M48, Meysydd Awyr Caerdydd a Bryste a gorsafoedd rheilffordd prif lein. Fe welwch fod Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club yn lleoliad perffaith ar gyfer seibiant hamdden hamddenol yn ogystal â'ch holl ofynion busnes.

CYFLEUSTERAU SBA

Trin eich hun i rywbeth arbennig yn The Beauty Rooms. Beth am ymroi i lanhau triniaethau wynebol, moethus y corff a tylino soothing sy'n cynnwys cynhyrchion Decleor a Murad enwog.

CYRSIAU GOLFF

Mae St Pierre yn un o brif leoliadau golff Ewrop ac mae'n cynnig dewis o ddau gwrs 18 twll. Gwesteiwr i 11 o ddigwyddiadau taith Ewropeaidd a Chwpan Solheim gan gynnwys yr enillwyr blaenorol Seve Ballesteros, Greg Norman & Ian Woosnam.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
148
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell£63.00 y pen y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

3rd Rear ViewGolf at St Pierre Country Club, ChepstowAdeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg Ganrif sydd wedi'i osod ynghanol 400 erw o barcdir tawel, gan gynnwys dau gwrs golff 18 twll.

St Pierre OutsideDelta Hotels by Marriott St Pierre Country Club Group Accommodation, ChepstowBydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng Nghas-gwent, boed hynny'n rhan o daith neu ar egwyl hamdden.

Cast Iron Bar & GrillCast Iron Bar & Grill Chepstow, ChepstowYn Cast Iron Bar & Grill Chepstow, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi ei wneud yn iawn.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Archebu asiant teithio
 • Rhaglen Arbennig yr Ŵyl
 • Rhaid archebu o flaen llaw
 • Uwch ddinasyddion yn gostwng cyfraddau

Arlwyaeth

 • Brecwast cyfandirol yn unig
 • Brecwast wedi'i goginio
 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa ar y safle
 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Cyfleusterau iechyd/harddwch ar y safle
 • Cyfleusterau Sba
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pwll nofio - dan do ar y safle
 • Sauna ar y safle
 • Spa/Nofio ar y Safle
 • Wifi am ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Man dynodedig ysmygu
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Defnydd

 • Cysgu hyd at 2
 • Cysgu hyd at 4

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau sy'n anabl
 • Ystafelloedd Hygyrch

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu pleidiau coetsys
 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol

Parcio

 • Parcio am ddim
 • Parcio am ddim ar y Safle

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Gwely maint y brenin
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:Meysydd Awyr ArdalBryste - BRS 44 870 1212747 Cyfeiriad y gwesty: 27.0 mi E Cyfarwyddiadau Gyrru: Maes Awyr Bryste - Ymunwch â'r M4 (De Cymru) cymerwch juction 21 oddi ar yr M4 sy'n arwydd o'r M48 Cas-gwent. Gadael ar gyffordd 2 (fymryn dros y bont doll) Ar ôl A466 Cas-gwent, ewch ar y gylchfan nesaf, ewch â'r A48 i Gaer-went. Mae St. Pierre ddwy filltir ar y chwith. Pris tacsi amcangyfrifedig: 60.0 GBP (un ffordd) Maes Awyr Caerdydd - CWL 44 1446 711111 Cyfeiriad gwesty: 35.0 mi E

Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 625261

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty
4 Sêr Ymweld â Chymru Gwesty

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.43 milltir i ffwrdd
 2. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  1.43 milltir i ffwrdd
 3. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.87 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.9 milltir i ffwrdd
 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  1.91 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  2.15 milltir i ffwrdd
 3. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  2.55 milltir i ffwrdd
 4. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  2.6 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  2.69 milltir i ffwrdd
 6. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  2.71 milltir i ffwrdd
 7. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.73 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.81 milltir i ffwrdd
 9. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.85 milltir i ffwrdd
 10. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  2.92 milltir i ffwrdd
 11. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.47 milltir i ffwrdd
 12. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  3.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo