Raglan Lodge

Am

Lleolir yn gyfleus ar ochr ogleddol yr A40 ym Mynwy; tref sirol hanesyddol Sir Fynwy, Cymru. Saif lle mae Afon Mynwy yn cwrdd ag Afon Gwy, o fewn 2 filltir i'r ffin â Lloegr.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
43
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Raglan Lodge

Raglan Lodge, A40 Northbound, Raglan, Monmouthshire, NP25 4BG

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  1.85 milltir i ffwrdd
 2. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  2.08 milltir i ffwrdd
 3. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.22 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  2.52 milltir i ffwrdd
 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  2.59 milltir i ffwrdd
 2. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  2.71 milltir i ffwrdd
 3. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  2.77 milltir i ffwrdd
 5. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  3.3 milltir i ffwrdd
 6. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.74 milltir i ffwrdd
 7. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  3.74 milltir i ffwrdd
 8. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  3.83 milltir i ffwrdd
 9. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  4 milltir i ffwrdd
 10. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  4.19 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  4.28 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  4.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo