Abergavenny Hotel
 • Abergavenny Hotel
 • Abergavenny Hotel
 • Abergavenny Hotel Lounge.
 • Abergavenny Hotel Lounge.

Am

Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety gwestai 4 seren mewn adeilad Fictoraidd swynol gyda ffasâd brics coch deniadol a thrim carreg.

Mae'r lleoliad perffaith ar gyfer seibiannau hamdden ym Mannau Brycheiniog gyda llu o bethau i'w gwneud, neu gartref o gartref yn ystod yr wythnos waith, mae'r gwesty'n gartref i 20 o ystafelloedd gwadd, a bar wedi'i steilio'n eglwysig lle mae brecwast Cyfandirol yn cael ei weini.

Am ginio a swper, ewch i'n chwaer sefydliad, Gwesty'r Angel Y Fenni , dim ond pum munud o gerdded i ffwrdd, neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae maes parcio ar gael wrth ochr y gwesty ac mae rhagor o le parcio i geir cyhoeddus gerllaw.

​​​​​

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
20
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell£120.00 y pen y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol yng nghanol tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth gofalgar, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch stylish ond cyfforddus.

Caradog CottagesCaradog Cottages, AbergavennySaith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Brecwast cyfandirol yn unig

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu pleidiau coetsys

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Abergavenny Hotel

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA 4 Sêr Arian AA Llety Gwadd
21 Monmouth Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HF
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 857121

Cadarnhau argaeledd ar gyferAbergavenny Hotel

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Llety Gwadd
 • 4 Sêr Arian AA Llety Gwadd
4 Sêr Ymweld â Chymru Llety Gwadd 4 Sêr Arian AA Llety Gwadd

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.38 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.48 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.55 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.01 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.7 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  2.07 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo