Cwrt Bleddyn
 • Cwrt Bleddyn
 • Cwrt Bleddyn
 • Cwrt Bleddyn
 • Cwrt Bleddyn
 • Cwrt Bleddyn

Am

Mae Cwrt Bleddyn yn dyddio'n ôl i'r 17eg Ganrif, ac mae'r adeilad hanesyddol wedi cael ei adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

Wedi'i leoli dim ond 10 munud o gyffordd 24 yr M4 ond wedi'i leoli yn ei hanner can erw ei hun o amgylchoedd gwledig tawel, mae Gwesty a Spa Cwrt Bleddyn yn darparu lleoliad unigryw ar gyfer cwsmeriaid preifat a chorfforaethol.

45 o ystafelloedd gwely wedi'u dylunio'n hyfryd yn amrywio o ystafelloedd safonol i ystafelloedd gweithredol.

Cwrtium, campfa o'r radd flaenaf sy'n darparu'r offer ffitrwydd diweddaraf a Spa Harddwch gyda dewis amrywiol o opsiynau a thriniaethau therapiwtig.

Y Bwyty Med, chic a bwyty cyfoes sy'n cynnig detholiad o brydau moethus.

Y Champagne Brassiere, y lleoliad perffaith i fwynhau diod gyda ffrindiau a chydweithwyr. Mae ein champagne helaeth a'n rhestr gwin wedi dod o ffynonellau personol o bob cwr o'r byd i weddu i bob chwaeth.

Mae Canolfan Fusnes, sydd â'r offer diweddaraf gan gynnwys band eang diwifr a gwasanaethau ysgrifenyddol, cwsmeriaid corfforaethol yn gallu aros mewn cysylltiad â phencadlysoedd a'u marchnadoedd.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
46
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bridal Suite£119.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Double£79.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Single£69.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£79.00 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Laura Ashley Tea RoomCwrt Bleddyn Hotel & Spa Group Accommodation, UskYn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

Cwrt BleddynDining at the Cwrt Bleddyn, UskBwyd gwych a te prynhawn yng Nghwrt Bleddyn

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Bwyty'n agored i'r rhai nad ydynt yn drigolion
 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Campfa ar y safle
 • Clwb hamdden (ar y safle neu gerllaw)
 • Cyfleusterau iechyd/harddwch ar y safle
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Pwll nofio - dan do ar y safle
 • Sauna ar y safle
 • Spa/Nofio ar y Safle
 • Tenis ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Porthor nos
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl
 • Croesawu pleidiau coetsys

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Bridal Suite

 • Gwely pedwar poster
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Double

 • Golwg golygfaol
 • Defnyddwyr cadair olwyn rhan-amser

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Single

 • Golwg golygfaol

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Twin

 • Golwg golygfaol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd:O Gaerdydd, Abertawe a Gorllewin Cymru Teithiwch ar hyd yr M4 ac ymadael ar gyffordd 24 gan gymryd y lôn hidlo ar yr A449 (M50). Gadewch yr A449 ym Mrynbuga a mynd trwy'r dref nes i chi ddod i bont fechan yr afon, mynd dros y bont a chymryd i'r chwith sydyn yn syth i Langybi/Carleon.Dilynwch y ffordd hon am tua 3 milltir gan fynd trwy bentref bach Llangybi, ac mae Gwesty a Spa Cwrt Bleddyn tua 1 filltir ar hyd y ffordd hon ar yr ochr dde.

Cwrt Bleddyn Hotel & Spa

Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 450521

Ffôn07554 451932

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  2.96 milltir i ffwrdd
 3. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.02 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.16 milltir i ffwrdd
 1. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.25 milltir i ffwrdd
 2. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  3.37 milltir i ffwrdd
 3. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3.4 milltir i ffwrdd
 4. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.41 milltir i ffwrdd
 5. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  3.5 milltir i ffwrdd
 6. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  3.53 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.54 milltir i ffwrdd
 8. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  3.54 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  4.3 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.89 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  5.13 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo