The Three Salmons
 • The Three Salmons
 • Three Salmons Usk
 • Three Salmons Usk
 • Three Salmons Usk
 • Three Salmons Usk

Am

Mae Gwesty'r Three Salmons yn berffaith ar gyfer eich arhosiad, p'un a ydych chi'n mwynhau Taith Gerdded Dyffryn Wysg neu ddim ond mynd i ymlacio a dadflino. Mae ein 13 ystafell en-suite i gyd wedi'u dodrefnu'n unigol ac yn meddu ar setiau teledu sgrin fflat.

Pa ffordd well o orffen eich diwrnod na gyda phryd yn ein bwyty hamddenol a diod yn ein bar cyn suddo i mewn i un o'n gwelyau mwyaf moethus.

Yn ogystal, mae ein bwyty arobryn yn defnyddio'r cynhwysion a'r cynnyrch lleol gorau. Ynghyd â bwyd da, mae gennym seler ardderchog yn brolio gwinoedd o bob cwr o'r byd am bris sy'n addas i bawb.

P'un ai ar gyfer busnes neu bleser, bydd yr amwynderau a'r lletygarwch yng Ngwesty'r Three Salmons yn ei wneud yn ganolfan ddelfrydol.

Pris a Awgrymir

Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Standard Double£130.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Standard Single£110.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Double£140.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Single£130.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Additional Guest - £20 Per Night
Pet In Room - £20 Per Night

Cysylltiedig

Three Salmons RestaurantThree Salmons Hotel, UskMwynhewch brofiadau coginio cain yn The Three Salmons, lle mae pob dysgl wedi'i grefftio'n ofalus i danseilio eich blagur blas.

Weddings at the Three SalmonsWeddings at the Three Salmons Hotel, UskYng Ngwesty'r Three Salmons rydym yn falch o'n henw da cynyddol fel lleoliad priodas o safon yn Ne Cymru, gan gynnig dathliadau priodas pwrpasol a phecynnau hollgynhwysol ar gyfer diwrnod bythgofiadwy.

Three Salmons Function RoomThree Salmons Hotel Conferences, UskLleolir ein hystafelloedd cyfarfod gyda'u cyfleusterau ystafell gotiau eu hunain ar y llawr cyntaf ac maent yn hawdd eu cyrraedd. Rydym yn cynnig dewis o becynnau ac opsiynau bwydlen sydd ar gael i helpu llwyddiant eich diwrnod. Mynediad Wi-Fi am ddim mewn ystafelloedd cynadledda.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Lolfa at ddefnydd trigolion

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd:Ewch ar yr M4 i'r Gorllewin tuag at Gasnewydd a'r allanfa ar Gyffordd 24. Ewch ar yr A449 tua'r gogledd, yna cymerwch yr A472 tuag at Wysg. Parhewch am tua 1 filltir a'r gwesty i mewn ar gornel Stryd Porthycarne (B4598). 

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Ar drafnidiaeth gyhoeddus:Yr orsaf reilffordd agosaf yw Gorsaf reilffordd Pont-y-pŵl a New Inn. Taith 15 munud o'r car o'r gwesty.

Three Salmons Hotel

3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Gwesty
Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672133

Graddau

 • 1 AA Rosettes
 • 3 Sêr AA Gwesty
1 AA Rosettes 3 Sêr AA Gwesty

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.92 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.26 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.45 milltir i ffwrdd
 5. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.74 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.11 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.35 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.44 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.52 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.71 milltir i ffwrdd
 11. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.75 milltir i ffwrdd
 12. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo