The Three Salmons

Am

Wrth gyfnewid swyn hen fyd traddodiadol wrth ddarparu gwasanaeth gwybodus cyfeillgar, mae gan Westy'r Tri Salmau enw da ardderchog yn lleol am ei fwyd ac mae hefyd wedi cael ei gydnabod yn ffurfiol gan yr AA.

Mae'r bwyty hyd yn oed yn pobi ei fara ei hun yn ddyddiol ac yn defnyddio cymaint o lysiau sy'n cael eu tyfu ar eu safle eu hunain â phosib. Mae ei offrymau coginio wedi'u hadeiladu'n glyfar yn cael eu ategu gan seler gwin helaeth o winoedd hen fyd a newydd
Mae Gwesty'r Three Salmons yn ddigon cyfeillgar i fod yn groesawgar i grwpiau bach a chyplau ond eto'n ddigon mawr i ddarparu ar gyfer grŵp a phartïon mwy.

Ar hyn o bryd mae gennym dair ystafell wely 'cyfeillgar i gŵn'.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
24
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£115.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Family£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Single£95.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£115.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Three SalmonsThree Salmons Hotel, UskMae ein Prif Gogydd, Albert Pronin, yn gogydd gweithredol hynod brofiadol sydd wedi treulio bron i 20 mlynedd yn gweithio o fewn gwestai, bwytai, gwledd ac al llawdriniaethau cartre ledled y DU.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Lolfa at ddefnydd trigolion

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
Ewch ar hyd yr M4 i'r Gorllewin tuag at Gasnewydd a'r allanfa ar Gyffordd 24. Ewch ar yr A449 tua'r gogledd, yna cymerwch yr A472 tuag at Frynbuga. Ewch yn eich blaen am oddeutu 1 filltir a'r gwesty ar gornel Porthycarne Street (B4598).

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Yr orsaf reilffordd agosaf yw Gorsaf reilffordd Pontypwl a New Inn. Taith car 15 munud o'r gwesty.

Three Salmons Hotel

3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Gwesty
Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672133

Graddau

 • 1 AA Rosettes
 • 3 Sêr AA Gwesty
1 AA Rosettes 3 Sêr AA Gwesty

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  0.92 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.26 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.42 milltir i ffwrdd
 3. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.45 milltir i ffwrdd
 6. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.74 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.11 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.35 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.44 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.52 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.71 milltir i ffwrdd
 12. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.75 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo