Caldicot Castle

Am

Taith gerdded 1.3 milltir trwy Barc Gwledig Castell Cil-y-coed 55 erw.

Mae hon yn daith gerdded hawdd heb unrhyw gamfa. Mae'r parc gwledig yn cynnwys amrywiaeth o goetir a chynefinoedd glaswelltir yn ogystal â phwll mawr a Nant Nedern. Mae'n gartref i amrywiaeth eang o fflora a ffawna. Dechreuwyd y castell ei hun gan y Normaniaid.

Cliciwch yma am lwybr PDF

Cyfleusterau

Llwybrau

 • Disgrifiad o'r llwybr
 • Hyd nodweddiadol y llwybr
 • Hyd y llwybr (milltiroedd)

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Health Walk - Caldicot Castle

Yr Daith Gerdded

Caldicot Castle Car Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HT
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  0.25 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.23 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.33 milltir i ffwrdd
 1. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.62 milltir i ffwrdd
 2. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.62 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.72 milltir i ffwrdd
 4. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.72 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  1.81 milltir i ffwrdd
 6. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.15 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.24 milltir i ffwrdd
 8. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.33 milltir i ffwrdd
 9. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.71 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  3.9 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  3.94 milltir i ffwrdd
 12. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.08 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo