The Angel Hotel
 • The Angel Hotel
 • The Angel Hotel
 • The Angel Hotel

Am

Ni'n cynnig bwyd a diod trwy'r dydd. Gwasanaethir brecwast yn ystafell Wedgewood o 7.00am - 10.00am ac ym Mar Foxhunter o 10.00am - 12.00pm (diwrnod yr wythnos), 8.00am - 10.00am yn Ystafell Wedgewood ac yn The Foxhunter Bar o 10.00am - 12.00pm (penwythnosau).

Gwasanaethir cinio rhwng 12.00pm a 2.30pm yn Ystafell y Dderwen a Foxhunter Bar; a'r cwrt ym misoedd yr haf. Gyda'r nos mae Bar Foxhunter yn gweini bwyd o 6.00pm - 10.00pm, ac Ystafell y Dderwen rhwng 7.00pm a 10.00pm. Rydym yn cynnig yr un fwydlen yn y ddwy ardal.

Mae cuisine ein cogydd-gyfarwyddwr, Wesley Hammond, wedi dyfarnu AA rosette.

Te Prynhawn yn yr Angel

Mae Gwesty'r Angel yn aelod o Urdd Te nodedig y DU ar ôl cynnal 'Gwobr Rhagoriaeth' yn y gorffennol ers 2008. Dim ond naw gwesty y tu allan i Lundain sydd wedi cyflawni hyn.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol yng nghanol tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth gofalgar, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch stylish ond cyfforddus.

Meeting Room AngelThe Angel Hotel Conferences, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

Weddings at The Angel HotelWeddings at The Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

The Angel HotelThe Angel Hotel Group Accommodation, AbergavennyMae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o becynnau i helpu i gyflawni pob angen.

Caradog CottagesCaradog Cottages, AbergavennySaith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Cogydd

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Map a Chyfarwyddiadau

The Angel Hotel

Bwyty

The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 857121

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.95 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.55 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.91 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo