Maes Y Berllan

Am

Mae ysgubor Maes-y-Berllan wedi'i addasu'n safon uchel gydag ystafelloedd eang, mwynderau anabl, o dan y llawr i lawr y grisiau, llosgydd coed, patio, gardd amgaeedig fawr a digonedd o le parcio.

Saif yn agos i bentref Gilwern, tair milltir o Grughywel a phedair milltir o'r Fenni. Mae hyn yn caniatáu mynediad rhwydd i Dorth Siwgr a'r Mynydd Du, Bannau Brycheiniog a'r Cymoedd Diwydiannol i'r de.

Man delfrydol ar gyfer cerdded, pysgota AM DDIM, ogofa (yn Llangatwg) beicio mynydd neu hyd yn oed hongian gleidio o'r Blorens. Dwy dafarn leol o fewn pellter cerdded.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
House£1,000.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Pysgota

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: House

 • Bath
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Maes Y Berllan Barn

Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01249 814525

Ffôn07733164641

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.8 milltir i ffwrdd
 3. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.81 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.88 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  2.78 milltir i ffwrdd
 2. Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du,…

  3.02 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  3.12 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  3.17 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.18 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  3.32 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  3.34 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  3.35 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  3.35 milltir i ffwrdd
 11. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  3.39 milltir i ffwrdd
 12. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo